منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

برق گیرها

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Aplicaciones Tecnológicas
برق گیرها
برق گیرها
Lightning rod (DAT CONTROLER® PLUS)

این میله برقگیر بسیار کارامد بوده و بسیار ایمن میباشد و همچنین از مکانیسم جدیدی به نام (Advance time (At بهره میگیرد که میتواند شعاع محافظ ترمینال هوایی را تعیین نماید.

BOURNS
برق گیرها
برق گیرها
ST series

Insulation spark gap:The ST series is a switching spark gap device that features breakdown voltages between 350 V and 1000 V including the most utilized versions of 800 V and 840 V, which are ideally suited for automotive HID Xenon headlight applications.

Cirprotec
برق گیرها
برق گیرها
برق گیرها
Lightning conductor rod (Franklin)
برق گیرها
Lightning rod (30 µs, max. 71 m | nimbus 30)

سری nimbus 30 که توسط شرکت Cirprotec تولید میشود نوعی کنداکتور برقگیر است که دارای ساختار استیل ضدزنگ AISI 316 میباشد.

DEHN + SÖHNE
برق گیرها
برق گیرها
max. 100 kA, 300 V | TFS / KFSU

Insulation spark gap:For indirect connection/earthing of functionally isolated installation parts under lightning conditions,For lightning equipotential bonding according to IEC 62305,With corrosion-resistant stainless steel connections,For building, outdoor, damp room and underground installation,Extremely heavy-duty devices.

Indelec
برق گیرها
برق گیرها
Lightning conductor rod (Franklin) (1.3 - 2.3 m)

این میله هادی برقگیر در مدل های با پوشش کرومیوم یا استیل ضدزنگ موجود است.

توضیحات فنی

برقگير بعنوان وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستمهاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده ميشود. اين وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه، بايد اضافه ولتاژهاي گذرا يا ولتاژهايي كه باعث تخريب تجهيـزات شبكه ميشوند را محدود و به زمين هدايت كند و بتواند اين كار را بدون آنكه آسيبي ببيند به دفعات تكـرار كند. برقگيرها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت و بين فاز و زمين قرار ميگيرند. انرژي موج اضـافه ولتاژ بوسيله برقگير به زمين منتقل ميشود و افت ولتاژ ناشي از عبور جريان تخليه برقگيـر بـه يـك مقـدار معيني ( درحد سطح حفاظتي برقگير ) محدود ميشود.

اضافه ولتاژ به وجود آمده در سيستم قدرت مي تواند دو عامل داشته باشد , عامل خارجي كه خارج از شبكه قدرت وجود دارد مثل صاعقه و عامل داخلي كه در اثر اختلالات در شبكه و مواردي نظير سوئيچينگ، اتصال كوتـاه، ممكـن اسـت پيش بيايد.

نوعی دیگر از برق گیرها اسپارک گپ ها میباشند. اسپارک گپ‌ها از قطعات سیستم‌های الکتریکی که در شرایط نرمال با هم هیچگونه تماس فیزیکی ندارند , در هنگام رعد و برق محافظت می‌کند. در صورت افزایش پتانسیل یک قطعه الکتریکی در اثر رعد و برق اسپارک گپ با برقراری اتصال الکتریکی بین قطعات ، آنها را هم پتانسیل می‌کند.

توضیحات فنی

برقگير بعنوان وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستمهاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده ميشود. اين وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه، بايد اضافه ولتاژهاي گذرا يا ولتاژهايي كه باعث تخريب تجهيـزات شبكه ميشوند را محدود و به زمين هدايت كند و بتواند اين كار را بدون آنكه آسيبي ببيند به دفعات تكـرار كند. برقگيرها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت و بين فاز و زمين قرار ميگيرند. انرژي موج اضـافه ولتاژ بوسيله برقگير به زمين منتقل ميشود و افت ولتاژ ناشي از عبور جريان تخليه برقگيـر بـه يـك مقـدار معيني ( درحد سطح حفاظتي برقگير ) محدود ميشود.

اضافه ولتاژ به وجود آمده در سيستم قدرت مي تواند دو عامل داشته باشد , عامل خارجي كه خارج از شبكه قدرت وجود دارد مثل صاعقه و عامل داخلي كه در اثر اختلالات در شبكه و مواردي نظير سوئيچينگ، اتصال كوتـاه، ممكـن اسـت پيش بيايد.

نوعی دیگر از برق گیرها اسپارک گپ ها میباشند. اسپارک گپ‌ها از قطعات سیستم‌های الکتریکی که در شرایط نرمال با هم هیچگونه تماس فیزیکی ندارند , در هنگام رعد و برق محافظت می‌کند. در صورت افزایش پتانسیل یک قطعه الکتریکی در اثر رعد و برق اسپارک گپ با برقراری اتصال الکتریکی بین قطعات ، آنها را هم پتانسیل می‌کند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0