منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

رله های حالت جامد لحظه ای

6 محصول صنعتی 6 شرکت
CROUZET
رله های حالت جامد لحظه ای
رله های حالت جامد لحظه ای
Static relay
International Rectifier
رله های حالت جامد لحظه ای
رله های حالت جامد لحظه ای
1 - 20 A | RDH Series

Solid state relay:The HiRel Solid State Relay is a single, dual and octal, 1 to 20A, AC and DC device that was especially built for applications like solar array management, heater controls, bus switching, and ground power isolation. It has an alternative internal input buffer that simplifies drive circuitry. 

OMRON
رله های حالت جامد لحظه ای
رله های حالت جامد لحظه ای
Solid state relay (200 V, 1 - 2 A | G3TA series)
ROCKWELL AUTOMATION
رله های حالت جامد لحظه ای
رله های حالت جامد لحظه ای
Static relay (700 series)

این رله های حالت جامد از قابلیت کاربری آسان برخوردار بوده و بسیار کارامد و بادوام میباشند. در این ابزارها هیچ قطعه متحرکی وجود ندارد بنابر این به راحتی و با ایمنی بالاتری مورد استفاده قرار میگیرند.

TE Connectivity - Schrack Relays
رله های حالت جامد لحظه ای
رله های حالت جامد لحظه ای
3 - 5 A | OAC series

Solid-state relay / modular:TE's Solid State Relays has several unique features including a relay type of solid state with an input or output module. It offers a mechanical attachment with mounting options of board mount. It also offers several electrical characteristics including a current rating of 3, input voltage of 24, output type AC and a termination type of printed circuit terminals.

Weidmüller
رله های حالت جامد لحظه ای
رله های حالت جامد لحظه ای

Solid-state relay / modular:Solid-state relays are available in different forms from modular terminal enclosures to plug-in bases for terminal rail mounting. For contactless switching and amplification of digital signals in automation engineering.Based on a wide enclosure platform, Weidmüller has the optimum component for every application.

توضیحات فنی

این رله یک رله جريان قوى البته حالت جامد (solid state relay) به همراه یک دفع کننده حرارتی می باشد. SS یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیکی را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است. باSSR ها (solid state relay)، روی هر ترانزیستور آنها ولتاژ کوچکی می افتد. مجموع این ولتاژها جریانی را که یک SSR می دهد, محدود می کند.

 این رله ها در گرم کننده های الکتریکی، موتورهای الکتریکی کوچک و بارهای روشنائی که در آنها به دوره های روشن و خاموش مکرر نیاز است ,ک اربرد دارد. در آنها هیچ قسمت متحرکی برای داشتن سایش و یا اتصال پرشی برای لرزش وجود ندارد. این رله ها با سیگنالهای کنترل AC  یا  DC  از سوی کنترلرهای منطقی برنامه پذیر (PLCs)، کامپیوتر های شخصی (PCs) ، منابع منطقی ترانزیستور - ترانزیستور (TTL=Transistor-transistor logic)  و سایر کنترلهای میکروپروسسر فعال می شوند. با ترانزیستور های پیشرفته تر، SSR های با جریان بالا می توانند جریانهای 100 تا 1200 آمپر را تامین کند، که هم اکنون به صورت تجاری قابل دسترس هستند.

توضیحات فنی

این رله یک رله جريان قوى البته حالت جامد (solid state relay) به همراه یک دفع کننده حرارتی می باشد. SS یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیکی را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است. باSSR ها (solid state relay)، روی هر ترانزیستور آنها ولتاژ کوچکی می افتد. مجموع این ولتاژها جریانی را که یک SSR می دهد, محدود می کند.

 این رله ها در گرم کننده های الکتریکی، موتورهای الکتریکی کوچک و بارهای روشنائی که در آنها به دوره های روشن و خاموش مکرر نیاز است ,ک اربرد دارد. در آنها هیچ قسمت متحرکی برای داشتن سایش و یا اتصال پرشی برای لرزش وجود ندارد. این رله ها با سیگنالهای کنترل AC  یا  DC  از سوی کنترلرهای منطقی برنامه پذیر (PLCs)، کامپیوتر های شخصی (PCs) ، منابع منطقی ترانزیستور - ترانزیستور (TTL=Transistor-transistor logic)  و سایر کنترلهای میکروپروسسر فعال می شوند. با ترانزیستور های پیشرفته تر، SSR های با جریان بالا می توانند جریانهای 100 تا 1200 آمپر را تامین کند، که هم اکنون به صورت تجاری قابل دسترس هستند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0