منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

رله های عملکردی و مانیتورینگ

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Alstom Grid
رله های عملکردی و مانیتورینگ
رله های عملکردی و مانیتورینگ
MVAJ 05x/10x/20x

Trip relay:The particular MVAJ range is actually a group of great performing tripping as well as control relays. The actual MVAJ range includes extremely dependable lightweight armature relays built to specifically run coils of circuit breaker trip.

CROUZET
رله های عملکردی و مانیتورینگ
رله های عملکردی و مانیتورینگ
Current measuring and monitoring relay (max. 10 A, 230 V | EI series)
ENDRESS HAUSER
رله های عملکردی و مانیتورینگ
رله های عملکردی و مانیتورینگ
RTA421

Trip relay:This Looped power supply contact is mainly for monitoring voltage signals. It has Loop power supply for connectors and sensors with 2 relays for efficient monitoring even with changeover contacts. Has 3 push buttons for font end setting with compact housing. Also LC display for alarm set points and bar-graph.

GE Digital Energy
رله های عملکردی و مانیتورینگ
رله های عملکردی و مانیتورینگ
Control relay (C90 plus)

سری C90Plus نوعی کنترلر اتوماسیون است که نیاز به چندین ابزار خارجی، مانند کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی و سیستم های ثبت اختلالات، را رفع میکند.

ROCKWELL AUTOMATION
رله های عملکردی و مانیتورینگ
رله های عملکردی و مانیتورینگ
Current measuring and monitoring relay (809S series)

رله های مانیتورینگ جریان 809S از شرکت Rockwell Automation کارکرد حفاظتی پیشرفته ای ارائه میکند و براحتی میتوان آن را در مدارهای کنترل موتور اعمال نمود.

SIEMENS Smart Grid
رله های عملکردی و مانیتورینگ
رله های عملکردی و مانیتورینگ
Control relay (SIPROTEC 7SC80)

کنترلر اتوماسیون سری SIPROTEC 7SC80 کنترل مدارشکن را ارائه میکند و میتواند ابزارهای سوئیچینگ دیگری را مانند سوئیچ های ترانسفر و ایزوله سازی کنترل نماید.

توضیحات فنی

این رله ها برای کنترل کمیتهای الکتریکی وحفاظت تجهیزات برقی مطابق شرایط نرمال کار از پیش تنظیم شده، به کارمی روند . به طور عمده به انواع زیر می توان اشاره کرد:
کنترل  ولتاژ (در انواع مختلف) ، کنترل فاز، کنترل جریان، کنترل سطح مایعات، کنترل بار مکانیکی، کنترل توان، کنترل نشت جریان، کنترل ضریب قدرت و ...

وظیفه رله های مانیتورینگ حفاظت الکتروموتور ها در مقابل اختلالات شبکه , حساسیت در برابر عدم تقارن ولتاژ سه فاز , تشخیص کاهش و افزایش ولتاژ , تشخیص کاهش و افزایش جریان و ... است.

توضیحات فنی

این رله ها برای کنترل کمیتهای الکتریکی وحفاظت تجهیزات برقی مطابق شرایط نرمال کار از پیش تنظیم شده، به کارمی روند . به طور عمده به انواع زیر می توان اشاره کرد:
کنترل  ولتاژ (در انواع مختلف) ، کنترل فاز، کنترل جریان، کنترل سطح مایعات، کنترل بار مکانیکی، کنترل توان، کنترل نشت جریان، کنترل ضریب قدرت و ...

وظیفه رله های مانیتورینگ حفاظت الکتروموتور ها در مقابل اختلالات شبکه , حساسیت در برابر عدم تقارن ولتاژ سه فاز , تشخیص کاهش و افزایش ولتاژ , تشخیص کاهش و افزایش جریان و ... است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0