منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

شیرهای اطمینان

4 محصول صنعتی 4 شرکت
CAMOZZI
شیرهای اطمینان
شیرهای اطمینان
Check valve (M5 - G1/2 | VNV series)

این شیرهای اطمینان بطور عمده در سیستم های گریپر خلأ (vacuum gripper systems) مورد استفاده قرار می گیرند و در مدل ها و اندازه های مختلف موجود هستند.

Eaton Hydraulics
شیرهای اطمینان
شیرهای اطمینان
Check valve / hydraulic

شیرهای اطمینان هیدرولیکی صنعتی از شرکت Eaton گزینه ای مناسب برای استفاده در تمامی انواع مدارهای هیدرولیکی هستند. این شیرها در انواع اینلاین، زاویه راست و منیفولد مستقیم (direct operated manifold) موجود می باشند.

Parker Hannifin Hydraulics Group (Europe)
شیرهای اطمینان
شیرهای اطمینان
Check valve / hydraulic

شیرهای اطمینان سری CP از نوع شیرهای هیدرولیکی هستند که کارایی و قابلیت اطمینان بالایی داشته و بسیار مقاوم هستند.

توضیحات فنی

شیرهای اطمینان یا شیرهای یک طرفه همان‌طور که از اسم آن بر می‌آید سیال فقط از یک طرف آن می‌تواند وارد شود و زمانی که در یک مسیر قرار دارد جریان سیال از طریق مخالف آن غیر ممکن است. در اکثر شیرها محل ورود سیال به شیر مطرح نیست و می‌تواند از دو طرف آن باشد؛ ولی در شیر یک طرفه فقط سیال از یک طرف شیر می‌تواند وارد شود.  شيرهاي يك طرفه را ميتوان جزو شيرهاي خودكار طبقه بندي نمود، چون اپراتور هيچ كنترلي روي آن ندارد. شيرهاي يكطرفه با جريان سيال بطور خودكار باز شده و قطع جريان و با استفاده از نيروي جاذبه يا نيروي ناشي از برگشت جريان سيال بسته مي شوند و مانع از برگشت جريان از بالا دست جريان به پايين دست جريان مي گردد. 

شیرهای یک طرفه در دو طرح اساسی به نام شیر یک طرفه لولایی و شیر یک طرفه فشاری ساخته می‌شوند.

این شیرها در تجهیزات مختلف صنعتی مانند پمپ ها، جک های هیدرولیک، تجهیزات نیروگاهی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد.

توضیحات فنی

شیرهای اطمینان یا شیرهای یک طرفه همان‌طور که از اسم آن بر می‌آید سیال فقط از یک طرف آن می‌تواند وارد شود و زمانی که در یک مسیر قرار دارد جریان سیال از طریق مخالف آن غیر ممکن است. در اکثر شیرها محل ورود سیال به شیر مطرح نیست و می‌تواند از دو طرف آن باشد؛ ولی در شیر یک طرفه فقط سیال از یک طرف شیر می‌تواند وارد شود.  شيرهاي يك طرفه را ميتوان جزو شيرهاي خودكار طبقه بندي نمود، چون اپراتور هيچ كنترلي روي آن ندارد. شيرهاي يكطرفه با جريان سيال بطور خودكار باز شده و قطع جريان و با استفاده از نيروي جاذبه يا نيروي ناشي از برگشت جريان سيال بسته مي شوند و مانع از برگشت جريان از بالا دست جريان به پايين دست جريان مي گردد. 

شیرهای یک طرفه در دو طرح اساسی به نام شیر یک طرفه لولایی و شیر یک طرفه فشاری ساخته می‌شوند.

این شیرها در تجهیزات مختلف صنعتی مانند پمپ ها، جک های هیدرولیک، تجهیزات نیروگاهی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0