منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

رله های ایمنی و حفاظتی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
ABB Oy Distribution Automation
رله های ایمنی و حفاظتی
رله های ایمنی و حفاظتی
REA

Arc protection system:Instantaneous and reliable fault detection is provided by REA. This arc protection system was created ABB and combines a unique sensor technique along with solid state trip outputs in order to increase total system operating time. Damage is minimized and this facilitates the smooth restoration of power distribution. 

CROUZET
رله های ایمنی و حفاظتی
رله های ایمنی و حفاظتی
Emergency stop relay (24 - 230 V | KNA3-YS series)

این رله ایمنی به عنوان ابزار توقف اضطراری و کنترل گیت عمل میکند و ایمنی و فیدبک مدار را تضمین میکند.

Eaton
رله های ایمنی و حفاظتی
رله های ایمنی و حفاظتی
Safety relay (ES4P series)

این ابزار نوعی رله کنترل ایمنی است که استاندارد و ایمن میباشد. درواقع این رله های کنترل مانند سوئیچ های توقف اضطراری و موقعیت از ویژگی های ایمنی برخوردار هستند.

Honeywell Sensing and Control
رله های ایمنی و حفاظتی
رله های ایمنی و حفاظتی
Emergency stop relay

ماژول های توقف اضطراری سری FF-SRS5924 جهت استفاده در مدارهای توقف اضطراری در هنگامی که احتمال خطر برای پرسنل یا دستگاه ها وجود دارد، طراحی میشوند.

SIEMENS Low-Voltage & Products
رله های ایمنی و حفاظتی
رله های ایمنی و حفاظتی
AFDD

Arc protection system:Established technology Reliable tripping in the event of a fault
Comprehensive protection concept based on an application related combination of devices
Integrated overvoltage protection for enhanced safety for people and assets

TURCK
رله های ایمنی و حفاظتی
رله های ایمنی و حفاظتی
Safety relay (max. 7 A)

توضیحات فنی

اساسی ترین وظیفه سیستم حفاظت الکتریکی ،قطع به موقع مدار معیوب جهت جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر وسیله مورد حفاظت و همچنین عدم گسترش محدوده خطا به قسمت های دیگر است . از نظر صنعتی این بسیار مهم است که در موقع بروز خطا بر روی یک وسیله الکتریکی فقط و فقط همان وسیله از مدار خارج شود و دیگر ادوات و ابزارها کماکان به کار خود ادامه دهند .

اصلي ترين و گرانترين بخش سيستم حفاظت, رله های ایمنی هستند كه به عنوان ورودي , يك يا دو كميت الكتريكي (جريان يا ولتاژ) را به عنوان كميت هاي اصلي در نظر گرفته و با تجزيه و تحليل آن ساير پارامترها (جريان, ولتاژ, فركانس, توان ، ضريب توان، جهت توان، هارمونيك هاي جريان و ميدان) را اندازه گيري مي كند.چنانچه مقادير اين كميتها با میزان از قبل تعيين شده متفاوت باشد, فرمان خودكار يك يا چند كليد را صادر مي نمايد و قسمتي از مدار الكتريكي بي برق مي شود, تا از آسيب هاي بيشتر جلوگيري شود.رله هاي حفاظتي از نظر كاربرد انواع مختلفي دارند كه عمده ترين آنها عبارتند از : رله جريان زياد (Over Current) , رله با بار زياد (Over Load) , رله حفاظت جريان اتصال زمين (Eart Flaut) , رله دفرانسيل , رله فركانس (Over Under Frequency)و ...

توضیحات فنی

اساسی ترین وظیفه سیستم حفاظت الکتریکی ،قطع به موقع مدار معیوب جهت جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر وسیله مورد حفاظت و همچنین عدم گسترش محدوده خطا به قسمت های دیگر است . از نظر صنعتی این بسیار مهم است که در موقع بروز خطا بر روی یک وسیله الکتریکی فقط و فقط همان وسیله از مدار خارج شود و دیگر ادوات و ابزارها کماکان به کار خود ادامه دهند .

اصلي ترين و گرانترين بخش سيستم حفاظت, رله های ایمنی هستند كه به عنوان ورودي , يك يا دو كميت الكتريكي (جريان يا ولتاژ) را به عنوان كميت هاي اصلي در نظر گرفته و با تجزيه و تحليل آن ساير پارامترها (جريان, ولتاژ, فركانس, توان ، ضريب توان، جهت توان، هارمونيك هاي جريان و ميدان) را اندازه گيري مي كند.چنانچه مقادير اين كميتها با میزان از قبل تعيين شده متفاوت باشد, فرمان خودكار يك يا چند كليد را صادر مي نمايد و قسمتي از مدار الكتريكي بي برق مي شود, تا از آسيب هاي بيشتر جلوگيري شود.رله هاي حفاظتي از نظر كاربرد انواع مختلفي دارند كه عمده ترين آنها عبارتند از : رله جريان زياد (Over Current) , رله با بار زياد (Over Load) , رله حفاظت جريان اتصال زمين (Eart Flaut) , رله دفرانسيل , رله فركانس (Over Under Frequency)و ...

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0