منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سوئیچ های قدرت

6 محصول صنعتی 5 شرکت
BACO
سوئیچ های قدرت
سوئیچ های قدرت
Rotary power switch (10 - 200 A)
Eaton
سوئیچ های قدرت
سوئیچ های قدرت
سوئیچ های قدرت
Rotary power switch (max. 315 A | T)

سوئیچ های روتاری T در سه ساختار اصلی موجود هستند: سوئیچ های توکار (Flush mounting)؛ سوئیچ های نصب مرکزی (Centre mounting)؛ سوئیچ های روکار (Surface mounting).

 

IXYS
سوئیچ های قدرت
سوئیچ های قدرت
RF switch / high-power (800 V)

سوئیچ قدرت سری CPC1966B AC جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در سیستم های قدرت برای محصولات صنعتی، IT، و پزشکی مناسب است.

Peregrine Semiconductor
سوئیچ های قدرت
سوئیچ های قدرت
RF switch / high-power (50 Ω, 10 - 3000 MHz | PE4230)

سوئیچ PE4230 UltraCMOS® RF در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. این سوئیچ انعکاسی، از کنترل منطقی CMOS بهره میگیرد.

Victron Energy
سوئیچ های قدرت
سوئیچ های قدرت
Solar Switch

Solar switch:More houses, farms and buildings are setting up solar plants and connecting them to the grid. The routine configuration though has a grave shortcoming. The inverter connected with the grid shuts down when the grid fails. This leads to a blackout. The solar switch can prevent that.

توضیحات فنی

سوئیچ های قدرت به دو دسته تقسیم میشوند : 
کلید بدون قابلیت قطع زیر بار (سکسیونر)
کلید با قابلیت قطع زیر بار ( دژنکتور) 

اصولا سکسیونر ها وسائل ارتباط دهنده مکانیکی و گالوانیکی قطعات و سیستمهای مختلف می باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی به کار برده میشوند. بدین جهت طوری ساخته میشوند که در حالت قطع یا وصل محل قطع شدگی یا چسبندگی بطور واضح و اشکار قابل رویت باشد . 

کلیدهای قدرت یا دژنکتورها برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاه طراحی می شوند .آنها مانند کلیدهای بزرگی رفتار میکنند که توسط شصتی های محلی و یا سیگنالهای مخابراتی, توسط سیستم حفاظت از دور می توانند باز و یا بسته شوند . بنابر این ، کلیدهای خودکار در صورتی که جریان و ولتاز خط از مقدار تنظیم شده کمتر و یا بیشتر شوند , دستور قطع را از طریق رله دریافت می کند.

توضیحات فنی

سوئیچ های قدرت به دو دسته تقسیم میشوند : 
کلید بدون قابلیت قطع زیر بار (سکسیونر)
کلید با قابلیت قطع زیر بار ( دژنکتور) 

اصولا سکسیونر ها وسائل ارتباط دهنده مکانیکی و گالوانیکی قطعات و سیستمهای مختلف می باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی به کار برده میشوند. بدین جهت طوری ساخته میشوند که در حالت قطع یا وصل محل قطع شدگی یا چسبندگی بطور واضح و اشکار قابل رویت باشد . 

کلیدهای قدرت یا دژنکتورها برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاه طراحی می شوند .آنها مانند کلیدهای بزرگی رفتار میکنند که توسط شصتی های محلی و یا سیگنالهای مخابراتی, توسط سیستم حفاظت از دور می توانند باز و یا بسته شوند . بنابر این ، کلیدهای خودکار در صورتی که جریان و ولتاز خط از مقدار تنظیم شده کمتر و یا بیشتر شوند , دستور قطع را از طریق رله دریافت می کند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0