منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تابلوهای برق

6 محصول صنعتی 5 شرکت
ABB AG
تابلوهای برق
تابلوهای برق
40 - 50 kA, 72.5 - 245 kV | PASS M0 H

High-voltage switchgear:PASS MO H is designed as a multi-functional high voltage connection network with an H configuration. It is compatible for systems that have a voltage of 72.5 kV to 170 kV. It automatically reduces its voltage to a minimum for the substation activities in both civil and electrical engineering, the logistics and lessen the costs and risk of interference for the required manpower for electromechanical assembly works and on-site testing.

Allis Electric
تابلوهای برق
تابلوهای برق
max. 1 000 MVA, max. 24 000 V

High-voltage switchgear:High-Voltage Switchgear For high-voltage systems from 3.3kV to 24kV, AEC's metal-clad and metal-enclosed switchgear provide centralized circuit control . A complete line of functional units is available for control and protection of motors, transformers, generators, distribution lines, rectifiers, M-G sets, and similar power equipment.

Caterpillar Electric Power
تابلوهای برق
تابلوهای برق
Switchgear (600 - 15 000 V)

تابلو برق های تولید شده توسط شرکت ®Cat انواع مختلفی از قطعات را برای بازبینی و کنترل دستگاه های ژنراتور در یک بسته ی تک منبع ترکیب کرده و مورد کنترل قرار میدهد.

SIEMENS Low-Voltage & Products
تابلوهای برق
تابلوهای برق
Low voltage distribution switchgear (max. 7 000 A | SIVACON S8)

سری SIVACON S8 نوعی تابلوی توزیع برق است که با مرکز کنترل موتور کار میکند تا نیازهای زیرساختی را با ولتاژ های پایین کنترل نماید.

Schneider Electric - Electrical Distribution
تابلوهای برق
تابلوهای برق
تابلوهای برق
Low voltage distribution switchgear (max. 6 300 A |Blokset)

این تابلوی توزیع و کنترل موتور از یک سیستم مدولار انعطاف پذیر بهره میگیرد که حداکثر قابلیت اطمینان و ایمنی را ارائه میکند.

 

تابلوهای برق
Switchgear (max. 7 300 A | Okken)

سری Okken نوعی تابلوی توزیع و کنترل موتور است که به عنوان فیدر توزیع و موتور ثابت، قابل قطع شدن، قابل تعویض و قابل جدا شدن طراحی میشود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0