منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط

6 محصول صنعتی 6 شرکت
ABB AG
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
max. 40 kA, 72.5 - 145 kV | LTB series

Exterior disconnect switch / high-voltage:This is a unit that goes with LTB circuit breakers and works with a disconnection process that can be found right inside the breaking chamber. This is based off of the LTB standard and works with a material that will lock the circuits as needed and will keep unwanted connections out.

CG Power Systems
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
max. 420 kV

Exterior disconnect switch / high-voltage:The horizontal centre break disconnectors has a rated voltage that goes up to 420 kV. Minimum rated current is 200 up to 3150 amps. Manual and mechanized working systems could be given. Mechanical interlocks between principle circuits and earthing cutting edges are standard.

ENSTO
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
Medium voltage switch disconnector

این سوئیچ های قطع راهکاری ایده آل برای خطوط سقفی با ولتاژ متوسط (medium voltage overhead lines) میباشند.

Ross Engineering
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
High current switch disconnector (12 - 80 kV, 400 - 600 A | GA series)

سوئیچ های سری GA، نوعی سوئیچ قطع کامپکت و با جریان بالا جهت تجهیزاتی با قدرت متوسط تا بالا (moderate to high power) مورد استفاده قرار میگیرند. 

SIEMENS Low-Voltage & Products
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
Medium voltage switch disconnector (400 - 1 000 A, 12 - 36 kV | 3CJ2)

سوئیچ قطع یونیورسال سری 3CJ2 نوعی سوئیچ چند منظوره است و مطابق با استانداردهای DIN 60694 و IEC 60694 میباشد.

Schneider Electric - Electrical Distribution
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
سوئیچ های قطع کننده ولتاژبالا و متوسط
High current switch disconnector (630 - 6 300 A | Masterpact)

سوئیچ های قطع سری Masterpact از عملکرد مناسبی برخوردار هستند و برای استانداردسازی سوئیچ بوردهای الکتریکی در زمانی که نصب و راه اندازی به سختی انجام میگیرد، مورد استفاده قرار میگیرند.

توضیحات فنی

سوئیچ های قطع کننده ولتاژ متوسط ولتاژ نامی بین ۱ تا ۷۲ کیلوولت دارند و در قاب‌های متفاوت برای استفاده درون تابلوها یا استفاده در پست‌های الکتریکی تولید می‌شوند. مانند مدارشکن‌های ولتاژ بالا این مدارشکن‌ها نیز می‌توانند از رله‌های حسگر جریان که به وسیله ترانسفورماتورهای جریان به مدار متصل هستند، برای تشخیص خطا در مدار استفاده کنند.

در برخی موارد در سیستم‌های قدرت ولتاژ بالا نیاز به قطع جریان‌های بالای جاری شده در اثر ایجاد خطا در مدار است. سوئیچ های قطع کننده ولتاژ بالا از روش‌های مختلفی برای قطع جریان استفاده می‌کنند از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدارشکن خلاء که جریان نامی این مدارشکن‌ها تا ۳۰۰۰ آمپر می‌رسد, با جدا کردن کنتاکت‌ها در خلاء از طولانی شدن جرقه جلوگیری می‌کنند. این مدارشکن‌ها تا ولتاژ ۳۵ کیلوولت کاربرد دارند که تقریباً برابر با ولتاژ متوسط در سیستم‌های قدرت است. عمر مفید بالاتر و نیاز به سرویس کمتری نسبت به مدارشکن‌های هوایی از مزایای این سوئیچ ها می باشد.

مدارشکن هوایی که جریان نامی این مدارشکن‌ها تا ۱۰٬۰۰۰ آمپر می‌رسد. آستانه عمل کردن و تاخیر در عملکرد این سوئیچ ها معمولاً متغیر است و معمولاً به صورت الکترونیکی کنترل می‌شوند. این سوئیچ های قطع کننده معمولاً در قسمت اصلی توزیع در کارخانه‌های بزرگ و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توضیحات فنی

سوئیچ های قطع کننده ولتاژ متوسط ولتاژ نامی بین ۱ تا ۷۲ کیلوولت دارند و در قاب‌های متفاوت برای استفاده درون تابلوها یا استفاده در پست‌های الکتریکی تولید می‌شوند. مانند مدارشکن‌های ولتاژ بالا این مدارشکن‌ها نیز می‌توانند از رله‌های حسگر جریان که به وسیله ترانسفورماتورهای جریان به مدار متصل هستند، برای تشخیص خطا در مدار استفاده کنند.

در برخی موارد در سیستم‌های قدرت ولتاژ بالا نیاز به قطع جریان‌های بالای جاری شده در اثر ایجاد خطا در مدار است. سوئیچ های قطع کننده ولتاژ بالا از روش‌های مختلفی برای قطع جریان استفاده می‌کنند از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدارشکن خلاء که جریان نامی این مدارشکن‌ها تا ۳۰۰۰ آمپر می‌رسد, با جدا کردن کنتاکت‌ها در خلاء از طولانی شدن جرقه جلوگیری می‌کنند. این مدارشکن‌ها تا ولتاژ ۳۵ کیلوولت کاربرد دارند که تقریباً برابر با ولتاژ متوسط در سیستم‌های قدرت است. عمر مفید بالاتر و نیاز به سرویس کمتری نسبت به مدارشکن‌های هوایی از مزایای این سوئیچ ها می باشد.

مدارشکن هوایی که جریان نامی این مدارشکن‌ها تا ۱۰٬۰۰۰ آمپر می‌رسد. آستانه عمل کردن و تاخیر در عملکرد این سوئیچ ها معمولاً متغیر است و معمولاً به صورت الکترونیکی کنترل می‌شوند. این سوئیچ های قطع کننده معمولاً در قسمت اصلی توزیع در کارخانه‌های بزرگ و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0