منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

شیرهای دیافراگمی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
ASCO Numatics
شیرهای دیافراگمی
شیرهای دیافراگمی
Diaphragm isolation valve (8 mm, max. 7 psi | 282 series)

این شیرهای دیافراگمی در مقابل مواد شیمیایی مقاوم هستند و در انواع دو، سه و چهار طرفه موجود می باشند. این شیرها از زمان واکنش 5ms برخوردار می باشند.

Parker Precisionfluidics Division
شیرهای دیافراگمی
شیرهای دیافراگمی
Diaphragm isolation valve (25 lpm, 650 ml/min, max. 50 psig | LQX12 series)

شیر LQX 12 نوعی شیر ایزولاسیون دیافراگمی است که از کفیت و عملکرد فوق العاده ای برخوردار است. ساختار این شیر به گونه ای است که در مقابل آلودگی مقاوم است. این شیر که در انواع دو طرفه و سه طرفه موجود است بسیار قابل اطمینان و قابل انعطاف می باشد.

SMC PNEUMATIC
شیرهای دیافراگمی
شیرهای دیافراگمی
Diaphragm valve / high-purity (1/4 - 3/4" | AP)

این شیر دیافراگمی برای ارائه گاز UHP در سیستم های نیمه هادی طراحی می شود و بدون نیاز به فنر کار می کند و کارایی بالایی دارد.

SWAGELOK
شیرهای دیافراگمی
شیرهای دیافراگمی
Diaphragm valve / high-purity (1/4", 3 500 psig | 6LV-DLBW4)

سری  316L VAR؛ خلوص بالا؛ فشار بالا؛ شیر دیافراگمی؛ آب بندی شده؛  0.14 Cv, 1/4 in. TBW

توضیحات فنی

شیر پرده ای یا  دیافراگمی ساختمان ساده و جالبی دارد . این نوع شیر از سه قسمت مهم تشکیل شده است بدنه  ، دیافراگم ، و سرپوش .دیافراگم از پرده لاستیکی تقویت شده یا جنس قابل ارتجاع دیگر ساخته شده که با حرکت دسته شیر پرده قابل ارتجاع بالا و پایین شده و مجرای عبور سیال را کم و زیاد و در نتیجه مقدار سیال را کنترل مینماید. دیافراگم محتوای شیر را از مکانیسم باز و بستن آن جدا می کند لذا احتیاج به وسائل آب بندی ندارد .در صورتی که مواد از اطراف شیر بیرون بریزد نشان سوراخ بودن پرده می باشد که باید تعویض شود  از این نوع شیر برای کنترل مواد خورنده مثل اسیدها استفاده می گردد.

از ولوهاي ديافراگمي مي توان در كنترل نمودن جريان نيز استفاده نمود . همچنين براي كنترل جريانهاي كوچك و هنگامي كه سيال داراي خاصيت خورندگي بوده و سيالات راديواكتيو، مي توان استفاده نمود . این نوع شیرها دارای خاصیت خوب بستن می باشند به طوری که در حالت بسته شدن به هیچ وجه سیال از آن عبور نمی کند.از این نوع شیر در فشار ها و درجه حرارت پایین استفاده می شود . 

توضیحات فنی

شیر پرده ای یا  دیافراگمی ساختمان ساده و جالبی دارد . این نوع شیر از سه قسمت مهم تشکیل شده است بدنه  ، دیافراگم ، و سرپوش .دیافراگم از پرده لاستیکی تقویت شده یا جنس قابل ارتجاع دیگر ساخته شده که با حرکت دسته شیر پرده قابل ارتجاع بالا و پایین شده و مجرای عبور سیال را کم و زیاد و در نتیجه مقدار سیال را کنترل مینماید. دیافراگم محتوای شیر را از مکانیسم باز و بستن آن جدا می کند لذا احتیاج به وسائل آب بندی ندارد .در صورتی که مواد از اطراف شیر بیرون بریزد نشان سوراخ بودن پرده می باشد که باید تعویض شود  از این نوع شیر برای کنترل مواد خورنده مثل اسیدها استفاده می گردد.

از ولوهاي ديافراگمي مي توان در كنترل نمودن جريان نيز استفاده نمود . همچنين براي كنترل جريانهاي كوچك و هنگامي كه سيال داراي خاصيت خورندگي بوده و سيالات راديواكتيو، مي توان استفاده نمود . این نوع شیرها دارای خاصیت خوب بستن می باشند به طوری که در حالت بسته شدن به هیچ وجه سیال از آن عبور نمی کند.از این نوع شیر در فشار ها و درجه حرارت پایین استفاده می شود . 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0