منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نرم افزار پردازش تصوير

10 محصول صنعتی 9 شرکت
ADOBE
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Image processing software (Adobe Photoshop CC)
Applied Precision
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
softWoRx® 5.0

Image acquisition software:softWoRx® 5.0 is the latest in DeltaVision image acquisition software. Find samples, acquire images and process data quickly and efficiently with the intuitive user interface. softWoRx 5.0 includes visualization and measurement tools and exports data in a wide variety of formats making it a versatile tool for more than just image acquisition.

ITT Visual Information Solutions
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Image analysis software (ENVI)

سری ENVI، پردازش تصویر طیفی پیشرفته را با فناوری آنالیز فضازمینی (geospatial) ترکیب میکند. این نرم افزار از جدیدترین ابزارهای پردازش و آنالیز بهره میگیرد و به شما کمک میکند تا اطلاعات سودمندی جهت اتخاذ تصمیمات بهتر بدست آورید.

نرم افزار پردازش تصوير
Analysis software / image-processing / automated (Multispectral)

این محصول می تواند فرایند تصویری و آنالیز را سرعت بخشیده و یک جریان کاری اتوماتیک را برای فرایند سازی تصویری و روتین های آنالیز عمومی فراهم آورد.

Kithara Software
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Automation software / image-processing / real-time / Windows (RealTime Suite)

این محصول یک امتداد زمان واقعی مدولار برای محوه سیستم های عامل ویندوز بوده و با استفاده از آن شما می توانید به آسانی کاربردهای صنعتی را برای اتوماسیون و کنترل مانند پروس تصویربرداری در زمان واقعی، اجرا کنید.

Leica Geosystems
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Image processing software

این نرم افزار جهت پردازش داده های GPS و همچنین جهت کاربردهایی همچون تصویربرداری جغرافیایی مناسب است.

MATROX Imaging
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Imaging software / image analysis / image-processing / medical (MIL)

این محصول یک کیت گسترش نرم افزاری تصویری پزشکی و آنالیز تصویری بصری ماشین است که برای امکان سنجی کاربردی و نمونه گیری اصلی از طریق گسترش و آرایش نهاییبه کار می رود.

QuellTech UG
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Image-processing software / measurement / 2D/3D (QS-View Software)

این محصول به اپراتور اجازه می دهد که بتواند با نواحی مختلف در فضاهای 3 بعدی و صفحات 2 بعدی مانند ابعاد، زوایا، گام ها، گپ ها، حضورها، حجم ها، مهره ها، روزنه ها و منافذ کار کند.

Stanford Computer Optics
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير

Image acquisition software:Image acquisition and analysis software Our small-sized all-in-one-head design with on-board CPU and RISC processor makes our ICCD cameras work absolute autonomously. The CPU may easily be parametrized by a hyperterminal.

The MathWorks
نرم افزار پردازش تصوير
نرم افزار پردازش تصوير
Image analysis software (MATLAB® Wavelet Toolbox™)

نرم افزار سری ™Wavelet Toolbox با ابزارهای گرافیکی و کارکردهای خط فرمان (command-line) جهت توسعه ی الگوریتم های مبتنی بر wavelet جهت آنالیز، ترکیب، و فشرده سایز سیگنال ها و تصاویر مورد استفاده قرار میگیرد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0