منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر موتور گیربکس ها

2 محصول صنعتی 2 شرکت
FORCE CONTROL
سایر موتور گیربکس ها
سایر موتور گیربکس ها
Electric gearmotor with multi-disc clutch-brake

این ابزار نوعی موتورگیربکس الکتریکی است که عموما به عنوان یک موتور ترمز عمل می کند و در سه مدل مختلف In-Line، C-Flow، و TSDrII موجود است.

SPINEA
سایر موتور گیربکس ها
سایر موتور گیربکس ها
Hypocycloidal gearmotor (DriveSpin DS50)

این موتورگیربکس دارای سایز کوچکی است و از مکانیسم های انتقال TwinSpin بهره می گیرد و همچنین از قابلیت نصب و راه اندازی آسان برخوردار است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0