منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نرم افزار ايمنی , CMMS

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Comsol
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
Safety software / quality / design / simulation (Batteries & Fuel Cells)

این محصول رفتار الکتروشیمیایی مخفی در الکترودها و الکترولیت های باتری ها و سلول های سوختی  را مدل سازی کرده به شما اجازه بررسی عملکرد آن ها را در شرایط کاری مختلف، تعریف های طراحی مختلف و زوال مکانیزم ها با عمر های مختلف را می دهد.

Horner APG
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
EnvisionRV 3.20

Remote surveillance software:Remote View Software for Operator Control Stations Cscape™ EnvisionRV (Remote View) is a low-cost, powerful Windows® based software application that will allows you to view and access remote Horner OCS controllers via a personal computer.

Intergraph
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
Safety software / process (SmartPlant® Process Safety)

این محصول نسل بعدی نرم افزارهایی است که مرور ایمن پروسه را موثر کرده و پایه دانش ایمنی مناسب شما را ساخته و منجر به سودهای قابل توجهی را برای پروژه های بزرگ و کارخانه عملی شما می شود. 

Kepware
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
Security and access control software

با استفاده از این نرم افزار، امکان کنترل دسترسی و امنیت اشیاء مختلف (مانند کانال ها، دستگاه ها، تگ ها) فراهم می اید.

MICROMEDIA INTERNATIONAL
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
ALERT

Remote surveillance software:The Alert is a software intended for remote monitoring of automated systems. It functions to monitor and centralize data or information. This product also dispatch alarms from different automated applications such as SCADA systems, PLCs, and remote monitoring sites.

PTC
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
Verification software / safety / analysis / process (Creo Spark Analysis Extension)

این محصول پروسه آنالیز زدودگی و خزش را برای طراح های الکترومکانیکال 3 بعدی خودکار کرده و شما می توانید با آن نخستین طر های الکترومکانیکال مجازی را آنالیز کنید.

SAP
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
"Reporting software / safety "

این محصول ایمنی و پیوستگی تجارت شما را با کاهش ریسک های محیطی، سلامتی و حفاظتی تضمین کرده و می تواند ریسک را ارزیابی، اندازه گیری کند.

Siemens PLM Software
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
Maintenance management software (Teamcenter)

سری MRO نرم افزاری است که میتواند به شما کمک کند تا بر تعمیرات، نگهداری و تعمیرات اساسی دارایی ها و موجودی های خود بطور کارامد نظارت داشته باشید.

TDM Systems
نرم افزار ايمنی , CMMS
نرم افزار ايمنی , CMMS
Maintenance management software (TDM FMM)

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات (FMM) نرم افزار جدیدی است که بر مدیریت آشکار و قابل اطمینان مرتبط با بازرسی، نگهداری، تعمیرات و فعالیت های خدماتی در تمامی بخش های کارخانه تمرکز میکند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0