منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نرم افزار EDM, ETDM

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Algo Tech
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
EDM software (electronic data management) (TECH’MANAGER)

این محصول برای مدیریت دینامیک نصب های الکتریکال و مدرک سازی به کار رفته و بر اساس یک راه حل جهانی تنظیم شده که هدف آن رسیدن به یک بیس اطلاعاتی الکتریکی دینامیک و به روز برای کلیه نصب های توزیع الکتریکی است.

Bentley Systems Europe B.V.
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
Collaborative project management software (ProjectWise)

این نرم افزار در حوزه های مختلف از جمله ساخت و ساز گرفته تا معماری، مهندسی و عملیات پروژه های زیرساخت توسط مهندسین مورد استفاده قرار میگیرد.

Cadac Organice
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
Document distribution and tracking software

این محصول برای پروژه های مهندسی و ساختمانی بزرگ و پیچیده استفاده می شود که در آن ها ساختمان ها و تجهیزات بزرگ ساخته شده و به صدها و هزاران مدرک نیاز دارند که بین مالک و پیمانکاران رد و بدل می شود.

DELCAM
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
Collaborative project management software (PS-Team)

سری PS-team از شرکت Delcam  نوعی نرم افزار جهت سازماندهی برنامه ریزی و مدیریت عملکرد است و دارای کاربردهای بسیار زیادی میباشد.

GE Analytical Instruments
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
DataPro/DataGuard

Data management software:The Sievers 900 TOC Autosampler method is now incredibly easy to utilize with Sievers DataPro 900 Model 1.23 computer software. DataPro 900 delivers marketing features, improved trustworthiness, along with a quite end user-pleasant graphical user interface.

IBM
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
DB2

Data management software:IBM data base application is designed to offer sector-top rated functionality throughout several workloads, although cutting down supervision,development and storage, and hosting server charges. Our info control options deal with details from demands to retirement living, and ensure the integrity and privacy of the info.

Leica Geosystems
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
Surveying software (Leica Geo Office / Leica GNSS QC Software)

سری Leica Geo Office تمامی ابزارها و داده های مورد نیاز جهت توسعه ی پروژه ها را در یک نرم افزار ساده ترکیب میکند.

PTC
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
Project management software / web-based / collaborative (Windchill ProjectLink)

این محصول با همکاری یک ست آپ خوب کار می کند و این باعث می شود که شما بتوانید با کلیه پرسنل تیمتان در ارتباط با فایروال ارتباط داشته باشید.

Trimble
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
Surveying software (Trimble Access)

این نرم افزار از قابلیت کاربری آسان برخوردار است و جهت پشتیبانی از جریان کار نقشه برداری طراحی میشود و هماهنگ سازی داده ها را بطور سریع انجام میدهد.

ZUKEN
نرم افزار EDM, ETDM
نرم افزار EDM, ETDM
EDM software (electronic data management) (DS-2)

این محصول دارای الکترونیک چند سایتی و اطلاعات مهندسی الکتریکال با اطلاعات تولیدی مربوطه به یک محیط مهندسی بوده و همچنین قادر به اجتماع با محیط های هماهنگ PLM است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0