منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نرم افزار كنترل پروژه

10 محصول صنعتی 8 شرکت
Aras Corp
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Cost estimation software

این نرم افزار امکان بودجه بندی و برنامه ریزی، پیگیری، سنجش و مدیریت هزینه ها را در سراسر چرخه حیات یک محصول فراهم میکند.

Esko-Graphics
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Cost estimation software (Digital Flexo Suite)

سری Digital Flexo Suit نوعی نرم افزار تولید شده توسط شرکت Esko است که با اتوماسیون تولید پلیت فلکسو (flexo plate) در هزینه ها تا حد زیادی صرفه جویی میکند.

Navision
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Project management software

این نرم افزار مدیریت پروژه بر فعالیت های تجاری کنترل دارد و به بهبود روابط مصرف کننده، عملکرد تیمی و سود نهایی کمک میکند.

Oracle
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Project management software (Primavera)

این نرم افزار بطور عمده در حوزه های مهندسی، ساخت، تولید فرایند، و صنایع خدمات مالی مورد استفاده قرار میگیرد و باعث کاهش هزینه ها و ریسک ها خواهد شد.

RAE Systems Inc
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Web-based decision making software (PlumeRAE)

این محصول برای کمک به اولین پاسخ دهندگان طراحی شده که  اطلاعات روی جایی که تمرکز ذره سمی وجود دارد را پیدا کنند. همچنین این نرم افزار برای کار با دقت طراحی شده و با منابع محدود ساخته شده است.

TDC Software
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Functional block diagram software (TDC Structure)

این محصول به شما کمک می کند تا توابع تکنیکال داخلی را شناسایی کرده و آن ها را با طراح توجیه کنید.

نرم افزار كنترل پروژه
D-FMEA software (TDC FMEA)

این محصول برای فلوچارت های فرایندی و پلان های کنترل با لایسنس مشابه نرم افزاری ارائه شده و می تواند کاملا توسط کاربر و بر اساس نوع کار و متد مورد نظر، تغییر یابد.

نرم افزار كنترل پروژه
Environmental risk management software

این محصول نوعی نرم افزار مدیریت ریسک است که توسط کمپانی TDC عرضه می شود و کارایی بالایی دارد.

Verisurf
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
Verisurf Reverse

Reverse engineering software:Powerful, versatile reverse engineering software.Re-engineer CAD surfaces, use AutoSurface to reverse engineer complex surfaces or use mixed modeling to blend STL meshes, surfaces and solids in one design.

Vero International Software
نرم افزار كنترل پروژه
نرم افزار كنترل پروژه
VISI Reverse

Reverse engineering software:The VISI Reverse series of softwares are cost-efficient solutions for three dimensional reverse engineering, geometry refacing, topography, medical and other industries. They use a 3D point cloud that constructs the 3D model from data that is gathered from scanners, digitizers, CMM, laser points or trackers, laser planes, lasergrammetry, photogrammetry, or stereophotogrammetry.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0