منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره

4 محصول صنعتی 4 شرکت
DANTORQUE
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
Hydraulic actuator / linear / double-acting (max. 8 000 Nm | RD8)

اکچویتورهای سری R از ساختار کامپکت برخوردار بوده و دوکاره هستند. این ابزارها دارای گشتاورهای خروجی 8000nm می باشند.

Eckart
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
Hydraulic cylinder / double-acting (EHZ)

سیلندر هیدرولیکی سری EHZ نوعی سیلندر کامپکت است که قابل انعطاف بوده و دارای ماکسیمم فشار 250 بار می باشد. این سیلندر هیدرولیکی در 6 مدل مختلف موجود است.

Hi-Force Hydraulics
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
Hydraulic cylinder / double-acting (33 - 247 t | HHR)

سیلندر دوکاره سری HHR دارای پیستون توخالی است که از سرعت و کارایی بالایی برخوردار است. این سیلندر هیدرولیکی تمامی ویژگی های سیلندرهای HHS را دارا بوده و دوام بالایی دارد.

 

MOOG
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
سیلندرهای هیدرولیکی دو کاره
Hydraulic actuator / linear / double-acting (30 - 160 kN)

این ابزار نوعی اکچویتور هیدرولیکی خطی دو کاره است که از قابلیت نگهداری و تعمیرات آسان برخوردار بوده و انرژی کارآمد می باشد. 

 

توضیحات فنی

در سیلندر‌های دو کاره هر دو سطح جلو و عقب پیستون میتوانند تحت فشار قرار گیرند. بنابر این حرکت و عمل نیرو در هر دو جهت رفت و برگشت سیلندر امکان پذیر می‌باشد. روش کارشان به این صورت است که سیال هیدرولیک به فضای پیستون وارد شده و بر روی سطح پیستون اعمال فشار میشود. مقاومت‌های داخلی‌ و خارجی‌ باعث افزایش فشار میگردد و اگر نیروی ناشی‌ از فشار و سطح پیستون بر نیروی مقاوم غلبه کند پیستون به حرکت در می‌‌آید. باید توجه نمود که هنگام حرکت پیستون به جلو، روغن باید از سمت دیگر از طریق خط برگشت به مخزن تخلیه شود.در حین کورس برگشت، سیال هیدرولیک وارد فضای حلقوی جلوی پیستون شده و پیستون به عقب باز میگردد.

حرکت‌های ایجاد شده توسط سیلندر دو کاره معمولن در ماشینهای تولیدی و ابزار (ماشینهای تزریق پلاستیک، حرکتهای پرس ، حرکت ابزار و قطعه کار و ...) ، خطوط انتقال مواد و کانویر‌ها ، تجهیزات سیار (بیل مکانیکی و تراکتور و ...) و استفاده بسیاری دیگر , کاربرد دارد.

 

توضیحات فنی

در سیلندر‌های دو کاره هر دو سطح جلو و عقب پیستون میتوانند تحت فشار قرار گیرند. بنابر این حرکت و عمل نیرو در هر دو جهت رفت و برگشت سیلندر امکان پذیر می‌باشد. روش کارشان به این صورت است که سیال هیدرولیک به فضای پیستون وارد شده و بر روی سطح پیستون اعمال فشار میشود. مقاومت‌های داخلی‌ و خارجی‌ باعث افزایش فشار میگردد و اگر نیروی ناشی‌ از فشار و سطح پیستون بر نیروی مقاوم غلبه کند پیستون به حرکت در می‌‌آید. باید توجه نمود که هنگام حرکت پیستون به جلو، روغن باید از سمت دیگر از طریق خط برگشت به مخزن تخلیه شود.در حین کورس برگشت، سیال هیدرولیک وارد فضای حلقوی جلوی پیستون شده و پیستون به عقب باز میگردد.

حرکت‌های ایجاد شده توسط سیلندر دو کاره معمولن در ماشینهای تولیدی و ابزار (ماشینهای تزریق پلاستیک، حرکتهای پرس ، حرکت ابزار و قطعه کار و ...) ، خطوط انتقال مواد و کانویر‌ها ، تجهیزات سیار (بیل مکانیکی و تراکتور و ...) و استفاده بسیاری دیگر , کاربرد دارد.

 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0