منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Clippard
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
Hydraulic cylinder / single action / heavy-duty (9/16", max. 1 000 psi | H9C-1S)

این ابزار نوعی سیلندر هیدرولیکی تک کاره است که دارای فنربرگشت بوده و برای کارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

ENERPAC
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
Hydraulic cylinder / single-acting with return spring (5 - 95 t, 16 - 362 mm | RC series)

سری RC از سیلندرهای هیدرولیکی که توسط شرکت Enerpac تولید می شوند دارای کاربردهای زیادی هستند. این سیلندرها دارای بدنه ای از جنس استیل هستند و از قابلیت کاربری آسان برخوردار می باشند.

 

Holmatro Industrial Equipment B.V.
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
Hydraulic cylinder / single-acting with return spring (5 t | HGC 5 S 2.5)

این سری از سیلندرهای تک کاره که توسط شرکت Holmatro تولید می شوند، چندمنظوره بوده و دارای ساختار کامپکت و کارایی بالا می باشند.

PNEUMAX
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
سیلندرهای هیدرولیکی تک کاره
Hydraulic cylinder / single action / heavy-duty (max. 12 bar | 1303, 1308, 1315 series)

این سیلندرهای هیدرولیکی بسیار قدرتمند و مقاوم هستندو برای استفاده در کارهای سنگین مناسب می باشند. این ابزارها از آلومینیوم اکسید شده با آلیاژ آلومینیوم از Ø125 تا Ø200 ساخته می شوند.

توضیحات فنی

سیلندر‌های هیدرولیک وظیفه تبدیل انرژی هیدرولیک به مکانیک را بر عهده داشته و با ورود روغن به آنها به صورت خطی‌ حرکت می‌نمایند.

در سیلندر‌های یک کاره فقط سمت پیستون توسط روغن تغذیه میشود و در نتیجه سیلندر فقط قادر به انجام کار در یک جهت می‌باشد.

پس از ورود سیال هیدرولیک به فضای پیستون به واسطه‌ نیروی مقاوم ناشی‌ از وزن یا بار، روی سطح پیستون ایجاد فشار میشود. در صورتی‌ که نیروی ایجاد شده بر نیروی مقاوم غلبه نماید، پیستون به سمت جلو حرکت مینماید. در حین کورس برگشت فضای پشت پیستون از طریق شیر کنترل جهت به مخزن متصل میگردد و این در حالی‌ است که خط فشار توسط شیر کنترل جهت بسته شده است. کورس برگشت تحت تاثیر نیروی بار ناشی‌ از فنر یا وزن می‌باشد.در عمل نیروی ناشی‌ از بار بر نیروی اصطکاک سیلندر و مقاومت خطوط برگشت و شیر کنترل جهت غلبه مینماید و باعث راندن روغن پشت سیلندر به خط برگشت و در نهایت به مخزن میشود.

سیلندر یک کاره زمانی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط در یک جهت نیاز به نیرو باشد. سیلندر‌های یک کاره برای بلند کردن بار، بستن قطعه کار، پایین آوردن قطعات در بالابر هیدرولیک و میزهای بالابر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

توضیحات فنی

سیلندر‌های هیدرولیک وظیفه تبدیل انرژی هیدرولیک به مکانیک را بر عهده داشته و با ورود روغن به آنها به صورت خطی‌ حرکت می‌نمایند.

در سیلندر‌های یک کاره فقط سمت پیستون توسط روغن تغذیه میشود و در نتیجه سیلندر فقط قادر به انجام کار در یک جهت می‌باشد.

پس از ورود سیال هیدرولیک به فضای پیستون به واسطه‌ نیروی مقاوم ناشی‌ از وزن یا بار، روی سطح پیستون ایجاد فشار میشود. در صورتی‌ که نیروی ایجاد شده بر نیروی مقاوم غلبه نماید، پیستون به سمت جلو حرکت مینماید. در حین کورس برگشت فضای پشت پیستون از طریق شیر کنترل جهت به مخزن متصل میگردد و این در حالی‌ است که خط فشار توسط شیر کنترل جهت بسته شده است. کورس برگشت تحت تاثیر نیروی بار ناشی‌ از فنر یا وزن می‌باشد.در عمل نیروی ناشی‌ از بار بر نیروی اصطکاک سیلندر و مقاومت خطوط برگشت و شیر کنترل جهت غلبه مینماید و باعث راندن روغن پشت سیلندر به خط برگشت و در نهایت به مخزن میشود.

سیلندر یک کاره زمانی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط در یک جهت نیاز به نیرو باشد. سیلندر‌های یک کاره برای بلند کردن بار، بستن قطعه کار، پایین آوردن قطعات در بالابر هیدرولیک و میزهای بالابر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0