منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کمپرسورهای تبرید

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Bristol Compressors International Inc.
کمپرسورهای تبرید
کمپرسورهای تبرید
Hermetic refrigeration compressor (9,000 - 287,300 Btu/h | L, M,R series)
Cubigel Compressors
کمپرسورهای تبرید
کمپرسورهای تبرید
Hermetic refrigeration compressor (2.4 - 4.03 cm³ | D series)

این کمپرسورهای تبرید دارای ساختار کامپکت و سبک وزن بوده و برای تجهیزات کوچک مانند خنک کننده های آب، یخچال ها و فریزرهای کوچک مناسب هستند. 

 

Frick by Johnson Controls
کمپرسورهای تبرید
کمپرسورهای تبرید
Screw refrigeration compressor / for industrial refrigeration (SmartPac™)

سری SMARTPAC™ HEATPUMP نوعی پکیج فشرده است که کمپرسورهای پیچی، تبادلگرهای گرما، و مخازن فشار را کنترل می کند. این کمپرسورهای تبرید از کارایی بالایی برخوردار هستند و برای استفاده در صنایعی همچون تولید مرغ، گوشت، لبنیات و آبجو مناسب هستند.

توضیحات فنی

كار این نوع از كمپرسورها، ايجاد نيروي مكش لازم براي مكيدن گاز مبرد ازاواپراتور ، متراكم كردن گاز و سپس فرستادن آن به كندانسور است، كه درآن گازبه مايع تبديل ميشود.

مكنده كمپرسور،گاز را ازسمت فشار ضعيف به سمت فشار قوي منتقل ميكند و حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد.

وظیفة کمپرسور در سیستم تبرید تراکمی این است که با ایجاد اختلاف فشار لازم، جریان مبرّد را از یک قسمت سیستم به قسمت دیگر برقرار کند. در اثر وجود همین اختلاف فشار بین سمت فشار قوی و سمت فشار ضعیف است که مایع مبرّد از میان شیر انبساط به اواپراتور رانده می شود. برای اینکه بخار کم فشار، اواپراتور را ترک کند و راهی واحد تقطیر شود باید فشاری بیشتر از فشار موجود در قسمت مکش واحد تقطیر داشته باشد.

به طور مختصر کمپرسور نیروی لازم برای ادامه عمل سیستم را تولید می نماید و برای این منظور کمپرسورهای مختلفی بکار رفته است.

توضیحات فنی

كار این نوع از كمپرسورها، ايجاد نيروي مكش لازم براي مكيدن گاز مبرد ازاواپراتور ، متراكم كردن گاز و سپس فرستادن آن به كندانسور است، كه درآن گازبه مايع تبديل ميشود.

مكنده كمپرسور،گاز را ازسمت فشار ضعيف به سمت فشار قوي منتقل ميكند و حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد.

وظیفة کمپرسور در سیستم تبرید تراکمی این است که با ایجاد اختلاف فشار لازم، جریان مبرّد را از یک قسمت سیستم به قسمت دیگر برقرار کند. در اثر وجود همین اختلاف فشار بین سمت فشار قوی و سمت فشار ضعیف است که مایع مبرّد از میان شیر انبساط به اواپراتور رانده می شود. برای اینکه بخار کم فشار، اواپراتور را ترک کند و راهی واحد تقطیر شود باید فشاری بیشتر از فشار موجود در قسمت مکش واحد تقطیر داشته باشد.

به طور مختصر کمپرسور نیروی لازم برای ادامه عمل سیستم را تولید می نماید و برای این منظور کمپرسورهای مختلفی بکار رفته است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0