منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کمپرسورهای رینگ مایع

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Nash
کمپرسورهای رینگ مایع
کمپرسورهای رینگ مایع
Liquid ring air compressor for oil and gas industry (max 34 000 m³/h | GARO series)

کمپرسورهای سری GARO نسبت به کمپرسورهای قدیمی از ظرفیت و فشار بالاتری برخوردار هستند و در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.

Omel Bombas e Compressores
کمپرسورهای رینگ مایع
کمپرسورهای رینگ مایع
Liquid ring compressor / air / single-stage (max. 10 350 m3/h | BKN series)

این ابزار نوعی کمپرسور رینگ مایع هوا است که تک مرحله ای بوده و کارایی بالایی دارد. این کمپرسور بسیار مقاوم است و دارای کاربردهای بسیاری می باشد.

 

Sterling Fluid Systems
کمپرسورهای رینگ مایع
کمپرسورهای رینگ مایع
Liquid ring compressor / air / single-stage (max. 51 m³/h, 0.2 - 1 bar | LOH series)

کمپرسورهای رینگ مایع سری LOH نوعی کمپرسور جابجایی تک مرحله ای هستند که دارای ساختار ساده و مقاوم می باشند. این کمپرسورها بدون روغن هستند و از عملکرد قابل اطمینان، نویز کم، و هزینه نگهداری و تعمیرات پایین برخوردار هستند.

توضیحات فنی

یک کمپرسور دورانی جابجایی مثبت است که برای تراکم از یک رینگ مایع به عنوان پیستون استفاده می‌کند. مشابه کمپرسورهای تیغه‌ای یک روتور خارج از مرکز درون استاتور قرار دارد. تیغه‌ها به صورت شعاعی و یا شعاعی رو به جلو اطراف روتور سوار شده‌اند.

 بخشی از روتور و استاتور با مایعی پر می‌گردد. با چرخش روتور، نیروی گریز از مرکز مایع را در یک مسیر رینگ شکل به اطراف محفظه کمپرسور منتقل می‌کند.

به دلیل خارج از مرکز بودن، حلقه مایع به صورت بیضی اطراف روتور قرار می‌گیرد. مرکز رینگ ارتباط بین نازل ورودی و نازل خروجی را برقرار کرده و یک محفظه گاز تشکیل می‌دهد. با چرخش روتور گاز از نازل ورودی، محفظه گاز را پر کرده و به سمت نازل خروجی هدایت می‌شود.

رینگ مایع باعث آببند نمودن نازل ورودی و محاصره شدن گاز درون محفظه شده و با حرکت رینگ و کاهش فضای خالی، گاز محاصره شده متراکم می‌گردد.

ویژگی کمپرسورهای رینگ مایع:

از کمپرسور رینگ مایع اغلب برای سرویسهای خلاء استفاده می‌شود.

راندمان کمپرسور رینگ مایع تقریباً ۵۰% است و نسبت به سایر کمپرسورهای دورانی خوب نیست.

توضیحات فنی

یک کمپرسور دورانی جابجایی مثبت است که برای تراکم از یک رینگ مایع به عنوان پیستون استفاده می‌کند. مشابه کمپرسورهای تیغه‌ای یک روتور خارج از مرکز درون استاتور قرار دارد. تیغه‌ها به صورت شعاعی و یا شعاعی رو به جلو اطراف روتور سوار شده‌اند.

 بخشی از روتور و استاتور با مایعی پر می‌گردد. با چرخش روتور، نیروی گریز از مرکز مایع را در یک مسیر رینگ شکل به اطراف محفظه کمپرسور منتقل می‌کند.

به دلیل خارج از مرکز بودن، حلقه مایع به صورت بیضی اطراف روتور قرار می‌گیرد. مرکز رینگ ارتباط بین نازل ورودی و نازل خروجی را برقرار کرده و یک محفظه گاز تشکیل می‌دهد. با چرخش روتور گاز از نازل ورودی، محفظه گاز را پر کرده و به سمت نازل خروجی هدایت می‌شود.

رینگ مایع باعث آببند نمودن نازل ورودی و محاصره شدن گاز درون محفظه شده و با حرکت رینگ و کاهش فضای خالی، گاز محاصره شده متراکم می‌گردد.

ویژگی کمپرسورهای رینگ مایع:

از کمپرسور رینگ مایع اغلب برای سرویسهای خلاء استفاده می‌شود.

راندمان کمپرسور رینگ مایع تقریباً ۵۰% است و نسبت به سایر کمپرسورهای دورانی خوب نیست.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0