منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کمپرسورهای پره ای چرخشی

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Gardner Denver Thomas
کمپرسورهای پره ای چرخشی
کمپرسورهای پره ای چرخشی
DC oil free rotary vane air compressor (max. 1.6 l/min (0.06 cfm), max. 0.28 bar | G01 series)

سری G01 مشتمل بر کمپرسورهای هوایی تیغه ای هستند که دارای فشار تا 0.28bar یا 4.1psi و مواد تا 1.6 لیتر در دقیقه هستند. این کمپرسور بدون روغن است و نیازی به تعمیرات ندارد.

MAPRO International S.p.A.
کمپرسورهای پره ای چرخشی
کمپرسورهای پره ای چرخشی
Compact rotary vane air compressor (600 m³/h, 2,5 bar)

کمپرسور هوا پره ای روتاری کامپکت برای بیوگاز، گاز طبیعی، نرخ جریان از 15 تا 600m³/h و فشار تا 2.5bar.

MATTEI
کمپرسورهای پره ای چرخشی
کمپرسورهای پره ای چرخشی
Compact rotary vane air compressor (1.5 - 3 kW, 0.16 - 0.32 m³/min | UNICA series)

کمپرسورهای پره ای روتاری UNICA کامپکت بوده و برای استفاده توسط صنعتگران و شرکت های صنعتی کوچک بسیار مناسب هستند.

توضیحات فنی

اصول کار کمپرسور پره‌ای (Vane compressor) همانند بسیاری از موتورهای هوای فشرده دیگر است. یک روتور که دارای پره‌های متحرک شعاعی است به صورت خارج از مرکز در محفظه استاتور نصب می‌شود. وقتیکه روتور می‌چرخد، پره‌ها به واسطه نیروی گریز از مرکز با دیواره‌های استاتور تماس برقرار می‌نماید وقتیکه فاصله بین روتور و استاتور افزایش می‌یابد، هوا به داخل فرستاده می‌شود. هوا در محفظه‌های مختلف کمپرسور حبس شده و حجم این محفظه‌ها همزمان با چرخش کاهش می‌یابد. وقتیکه پره‌ها از مقابل مجرای خروجی می‌گذرند، هوا تخلیه می‌شود. پره‌ها معمولاً از آلیاژهای ریختگی مخصوص ساخته می‌شوند و بیشتر کمپرسورها از نوع روغن روغنکاری شونده می‌باشند.

کمپرسور‌های پره ای به همراه کمپرسور‌های پیستونی یکی‌ از قدیمی‌‌ترین تکنولوژی‌های کمپرسور را تشکیل میدهند.با اتصال مناسب پورت‌ها کمپرسور‌های پره ای میتوانند به عنوان یک پمپ خلا کار کنند.کمپرسور‌های پره‌ای میتوانند ثابت یا قابل حمل و یک مرحله ای یا چند مرحله ای باشند و می‌توانند توسط موتور الکتریکی یا موتور احتراق داخلی‌ رانده شوند.

ماشین‌های پره ای خشک در فشار نسبتا پایین کار میکنند در حالی‌ که ماشین‌های روغنی دارای راندمان حجمی لازم برای رسیدن به فشار تا ۱۳ بار در یک مرحله میباشند. این کمپرسورها به طور قابل توجهی‌ کم صداتر از کمپرسور پیستونی معادل آن‌ می‌باشد و میتوانند راندمان مکانیکی حدود ۹۰ درصد داشته باشند.

توضیحات فنی

اصول کار کمپرسور پره‌ای (Vane compressor) همانند بسیاری از موتورهای هوای فشرده دیگر است. یک روتور که دارای پره‌های متحرک شعاعی است به صورت خارج از مرکز در محفظه استاتور نصب می‌شود. وقتیکه روتور می‌چرخد، پره‌ها به واسطه نیروی گریز از مرکز با دیواره‌های استاتور تماس برقرار می‌نماید وقتیکه فاصله بین روتور و استاتور افزایش می‌یابد، هوا به داخل فرستاده می‌شود. هوا در محفظه‌های مختلف کمپرسور حبس شده و حجم این محفظه‌ها همزمان با چرخش کاهش می‌یابد. وقتیکه پره‌ها از مقابل مجرای خروجی می‌گذرند، هوا تخلیه می‌شود. پره‌ها معمولاً از آلیاژهای ریختگی مخصوص ساخته می‌شوند و بیشتر کمپرسورها از نوع روغن روغنکاری شونده می‌باشند.

کمپرسور‌های پره ای به همراه کمپرسور‌های پیستونی یکی‌ از قدیمی‌‌ترین تکنولوژی‌های کمپرسور را تشکیل میدهند.با اتصال مناسب پورت‌ها کمپرسور‌های پره ای میتوانند به عنوان یک پمپ خلا کار کنند.کمپرسور‌های پره‌ای میتوانند ثابت یا قابل حمل و یک مرحله ای یا چند مرحله ای باشند و می‌توانند توسط موتور الکتریکی یا موتور احتراق داخلی‌ رانده شوند.

ماشین‌های پره ای خشک در فشار نسبتا پایین کار میکنند در حالی‌ که ماشین‌های روغنی دارای راندمان حجمی لازم برای رسیدن به فشار تا ۱۳ بار در یک مرحله میباشند. این کمپرسورها به طور قابل توجهی‌ کم صداتر از کمپرسور پیستونی معادل آن‌ می‌باشد و میتوانند راندمان مکانیکی حدود ۹۰ درصد داشته باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0