منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری

10 محصول صنعتی 10 شرکت
BlueSens gas sensor
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Measurement and analysis software (FermVis)

نرم افزار سری Ferm VIS از شرکت Bluessens  جهت عملیات های پیوسته برای اندازه گیری CO2 و Oدر مخازن متحرک در آنالیز همزمان فرایند متابولیک مورد استفاده قرار میگیرد.

CARL ZEISS Industrielle Messtechnik GmbH
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Dimensional measurement result viewing, analysis and reporting software (PiWeb)

این محصول می تواند آنالیز دقیق و تحمین پروسسینگ دیتا و اندازه گیری های مربوط به آن را انجام دهد و گزارش های مربوطه را با واقعیات، تصاویر و دیگر ارزیابی های آماری ارائه دهد.

CONTROL TECHNIQUES
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Measurement and analysis software (CTScope)

نرم افزار سری CTScope از شرکت Emerson جهت مشاهده و ارزیابی ارزش های متغیر در درایو مورد استفاده قرار میگیرد. 

Creaform
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Dimensional measurement result viewing, analysis and reporting software (VXinspect | Dimensional Inspection Software)

این محصول یک نرم افزار مشاهده و آنالیز و گزارش نتیجه اندازه گیری ابعادی ساخت شرکت Creaform می باشد.

E. Zoller GmbH & Co. KG
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
pilot 3.0

Measuring machine software:Software has become the basis for most businesses and industries. Software development has increased and still increasing due to the no. of users looking to upgrade and update their current business structure or operation.ZOLLER's contribution to the growing need in industrial automation is their Pilot 3.0. Designed for easy transformation of ideas into a great product.

Leica Geosystems
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Metrology software
MITUTOYO
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
MeasureReport

Measuring machine software:MeasureReport Data Transformation Software into assessment Accreditation in Shine Structure ¦FEATURES ? Info coming from a dimension outcome document produced by using a CMM, eyesight gauging unit or any other unit may be production with an examination dinner table made with Stand out.

MOOG
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Test software / measurement

این محصول می تواند به شما امکان به وجود آوردن و انجام بسیاری از امتحان ها را به صورت سریعتر و موثرتر در تمامی جهان بدهد و بسیاری از بهینه سازی های قوانین را با یک بانک مرکزی اطلاعاتی انجام دهد.

New River Kinematics
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Metrology software (SpatialAnalyzer® (SA))

سری (SpatialAnalyzer® (SA از شرکت (New River Kinematics (NRK نوعی نرم افزار مترولوژی جهت تولید در مقیاس بزرگ است. این نرم افزار در صرفه جویی در وقت، هزینه، و تلاش به کاربران کمک میکند.

Shimadzu Europa
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
نرم افزار مترولوژی و اندازه گيری
Test software / measurement (TRAPEZIUM LITE X Software)

این محصول برای تست و اندازه گیری در صنایع ساخته شده و امکان اجرای بسیاری از عملکردهای تست را از آسان تا پیچیده ترین الگوها به کاربر می دهد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0