منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کمپرسورهای پیستونی ثابت

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Gardner Denver Thomas
کمپرسورهای پیستونی ثابت
کمپرسورهای پیستونی ثابت
Oil-free piston DC compressor (stationary) (max. 10 l/min (0.38 cfm), max. 2.07 bar | 230 series)

سری 230 از کمپرسورهای WOB-L Piston برای ابزارهای پرتابل، کوچک، و باتری خور که نیاز به کمپرسور هوای سازگار دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

INGERSOLL RAND
کمپرسورهای پیستونی ثابت
کمپرسورهای پیستونی ثابت
Piston compressor / stationary / for marine applications (90 - 160 kW | Rand series)

کمپرسورهای دریایی سری  90-160kW از شرکت Ingersoll Rand ابزاری کامپکت است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار بوده و هزینه نگهداری و تعمیرات آن پایین است. این کمپرسور پیستونی بسیار مقاوم بوده و در کاربردهای دریایی مورد استفاده قرار می گیرد.

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
کمپرسورهای پیستونی ثابت
کمپرسورهای پیستونی ثابت
Piston compressor / stationary / for marine applications (200 - 2 760 l/min, max. 40 bar | DS series)

سیستم های کمپرسور تولید شده توسط شرکت LMF به عنوان منابع انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها برایکاربردهای خاص دریایی طراحی و تولید می شوند.

Nitto Kohki Deutschland
کمپرسورهای پیستونی ثابت
کمپرسورهای پیستونی ثابت
Oil-free piston DC compressor (stationary) (max. 2.8 l/min, 2.2 bar | DPA 0105)

سری DPA 0105 نوعی پمپ DC است که توسط شرکت Nitto تولید می شود. این پمپ می تواند بطور مستمر با ولتاژ اسمی 12 تا 24V برای 5.000h کار کند. 

توضیحات فنی

یک کمپرسور جابجایی داراي این خصوصیت است که حجم معینی از گاز یا هوا را محصور میکند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش میدهد.

در کمپرسورهاي پیستونی با حرکت پیستون به سمت عقب گاز به درون سیلندر وارد شده و فضاي درون سیلندر را پر میکند. در حرکت رو به جلو، با اعمال نیرو از سوي پیستون گاز حبس شده در سیلندر متراکم میگردد. جهت سهولت در ورود و خروج گاز در سیلندر و ایجاد شرایط لازم براي تراکم آن در حرکت روبه جلوي پیستون، این کمپرسورها مجهز به سوپاپهاي مکش و دهش میباشند.

طراحی سیلندر در کمپرسورهاي پیستونی از نظر تعداد و نحوة آرایش سیلندرها و دوطرفه یا یک طرفه بودن آنها متفاوت است , کمپرسورهاي پیستونی را با یک سیلندر تا 16 سیلندر می سازند.

کمپرسورهایی که روغنکاري می شوند بطور معمول با سیستم روغن کاري پاششی یا روغن کاري فشاري کار می کنند.

بیشتر کمپرسورها داراي سوپاپهاي خودکار هستند. یک سوپاپ خودکار به هنگام بروز اختلافات فشار در دو سمت بشقابک سوپاپ, باز و بسته میشود. کمپرسورهاي پیستونی روغنکاري نشونده داراي رینگهاي پیستونی از جنس پلیاتیلنی یا کربنی میباشند و یا اینکه دیواره پیستون و سیلندر آنها میتواند همانند کمپرسورهاي مارپیچی شیاردار باشد.

 

توضیحات فنی

یک کمپرسور جابجایی داراي این خصوصیت است که حجم معینی از گاز یا هوا را محصور میکند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش میدهد.

در کمپرسورهاي پیستونی با حرکت پیستون به سمت عقب گاز به درون سیلندر وارد شده و فضاي درون سیلندر را پر میکند. در حرکت رو به جلو، با اعمال نیرو از سوي پیستون گاز حبس شده در سیلندر متراکم میگردد. جهت سهولت در ورود و خروج گاز در سیلندر و ایجاد شرایط لازم براي تراکم آن در حرکت روبه جلوي پیستون، این کمپرسورها مجهز به سوپاپهاي مکش و دهش میباشند.

طراحی سیلندر در کمپرسورهاي پیستونی از نظر تعداد و نحوة آرایش سیلندرها و دوطرفه یا یک طرفه بودن آنها متفاوت است , کمپرسورهاي پیستونی را با یک سیلندر تا 16 سیلندر می سازند.

کمپرسورهایی که روغنکاري می شوند بطور معمول با سیستم روغن کاري پاششی یا روغن کاري فشاري کار می کنند.

بیشتر کمپرسورها داراي سوپاپهاي خودکار هستند. یک سوپاپ خودکار به هنگام بروز اختلافات فشار در دو سمت بشقابک سوپاپ, باز و بسته میشود. کمپرسورهاي پیستونی روغنکاري نشونده داراي رینگهاي پیستونی از جنس پلیاتیلنی یا کربنی میباشند و یا اینکه دیواره پیستون و سیلندر آنها میتواند همانند کمپرسورهاي مارپیچی شیاردار باشد.

 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0