منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

پمپ های سانتریفوژ

4 محصول صنعتی 4 شرکت
GRUNDFOS
پمپ های سانتریفوژ
پمپ های سانتریفوژ
Water circulation centrifugal pump (3.07 m³/h, 10 bar | ALPHA2 series)

پمپ سانتریفیوژی ALPHA2 انرژی کارامد بوده و براساس فناوری های تایید شده ی Grundfos تولید می شود. این پمپ برای کاربردهای گرمایش، تهویه هوا و خنک سازی بسیار مناسب است.

KSB S.A.S. - France
پمپ های سانتریفوژ
پمپ های سانتریفوژ
Water circulation centrifugal pump (max. 4 m, max. 76 m³/h | Rio N / Rio Z)

پمپ سانتریفیوژی گردش آب؛ بدون نیاز به تعمیرات؛ دارای سه سطح سرعت؛ قابلیت عملکرد آماده به کار؛ 

Lutz Pumpen GmbH
پمپ های سانتریفوژ
پمپ های سانتریفوژ
Centrifugal type pump / vertical (200 l/min | B50 series)

این پمپ های سانتریفیوژی دارای ساختار کامپکت هستند و در فرایندهای شیمیایی برای بازیافت مواد شیمیایی قابل استفاده می باشند.

WEIR Oil & Gas
پمپ های سانتریفوژ
پمپ های سانتریفوژ
Centrifugal type pump / vertical (max. 26 400 gpm, max. 1 400 psig | IL-DSIL series)

سری IL-DSIL مشتمل بر پمپ های سانتریفیوژی عمودی است که مخصوص کارهای سنگین هستند. این پمپ ها از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار بوده و در طراحی آنها از آنالیزهای ساختاری، حرارتی، هیدرولیکی و دینامیکی .F.E.M بهره گرفته می شود.

 

توضیحات فنی

ساختمان این نوع پمپ‌ها به صورتی‌ است که بر روی محور دوّار (در مرکز پمپ) پره‌هایی‌ قرار داده شده که با دوران خود، مایعات و مواد سیال را به اطراف پرتاب می‌نمایند. جدار این پمپ به صورت حلزونی ساخته شده و مایع که دارای سرعت نیز می‌باشد ازقسمت حلزونی به طرف مدخل خروجی پمپ رانده میشود. سیالی که در اطراف پره‌ها موجود است، در اثر حرکت دورانی محور به اطراف پرتاب شده و در نتیجه در اطراف محور خلا ایجاد میشود و به این ترتیب سیال از مجرای ورودی به داخل محفظه حلزونی شکل پمپ مکیده شده و از مجرای خروجی به خارج منتقل میگردد .

پمپ‌های گریز از مرکز یا همان سانتریفیوژ از پر مصرفترین پمپ‌هایی‌ میباشند که در صنعت به طور فراوان بکار میروند. حسن این پمپ‌ها در آن است که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد شد.

پمپ‌های سانتریفیوژی معمولا بر اساس تعداد مرحله (استیج) تقسیم میشوند، تک مرحله‌ای‌ها که دارای یک پره گردان هستند فشار کمتری نسبت به پمپ‌های چند مرحله‌ای تولید میکنند.

توضیحات فنی

ساختمان این نوع پمپ‌ها به صورتی‌ است که بر روی محور دوّار (در مرکز پمپ) پره‌هایی‌ قرار داده شده که با دوران خود، مایعات و مواد سیال را به اطراف پرتاب می‌نمایند. جدار این پمپ به صورت حلزونی ساخته شده و مایع که دارای سرعت نیز می‌باشد ازقسمت حلزونی به طرف مدخل خروجی پمپ رانده میشود. سیالی که در اطراف پره‌ها موجود است، در اثر حرکت دورانی محور به اطراف پرتاب شده و در نتیجه در اطراف محور خلا ایجاد میشود و به این ترتیب سیال از مجرای ورودی به داخل محفظه حلزونی شکل پمپ مکیده شده و از مجرای خروجی به خارج منتقل میگردد .

پمپ‌های گریز از مرکز یا همان سانتریفیوژ از پر مصرفترین پمپ‌هایی‌ میباشند که در صنعت به طور فراوان بکار میروند. حسن این پمپ‌ها در آن است که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد شد.

پمپ‌های سانتریفیوژی معمولا بر اساس تعداد مرحله (استیج) تقسیم میشوند، تک مرحله‌ای‌ها که دارای یک پره گردان هستند فشار کمتری نسبت به پمپ‌های چند مرحله‌ای تولید میکنند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0