منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ردیاب های خورشیدی

10 محصول صنعتی 7 شرکت
Brown Advance, S.A.
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
2-axis solar tracker (CPV, CSP)

Brown Advance are specialists in developing solutions for solar tracking, and we put all our technological capacity in developing special systems for maximum accuracy with the lowest production cost. Systems designed for CPV, CSP heliostats and parabolic trackers. All designs have been developed and patented by Brown Advance.

EverExceed Industrial Co. Ltd
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
Solar tracker controller (TUV, CE, ISO, 24 - 48 V | ESCC-M12 series)

این دستگاه، نوعی کنترلر خورشیدی است که با فناوری MPPT طراحی شده است. این کنترلر یکی از اجزاء اصلی در سیستم خورشیدی منفصل از شبکه (off-grid) است.

Isofotón
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
Solar tracker (15 kWp)
Kipp & Zonen
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
24 VDC, 115 - 230 VAC, max. 65 kg | 2AP

Solar tracker:The KIPP & ZONEN manufactures the 2AP Sun Tracker, that is an all-weather construction with a wide range of mounting and payload configurations. It is utilized to accurately point small and medium sized payloads, either as a devoted sun tracker or as a computer based positioner. 

ردیاب های خورشیدی
Solar tracker (18 - 30 VDC, 90 - 264 VAC, max. 20 kg | SOLYS 2)

The SOLYS 2 from Kipp & Zonen is used across the world for solar energy applications. The unit has a Baseline Surface Radiation Network (BSRN) level of reliability and performance. Operation and installation of the SOLYS 2 is simpler when compared to similar units on the market. It has an optional top mounting plate as well as a shading assembly, which means it can be configured as a complete solar monitoring station with to three ventilated Kipp & Zonen radiometers.

SYSTEMA
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
SYCON

Solar tracker:Systema is happy to lauch its latest product: SYCON, a solar concentrator with GPS orientation device both in the azimuth and zenith direction. Sycon can produce hot water up to 110°C and is able to modulate automatically the water capacity. Sycon can not only be combined with cooling/heating systems, but also with sanitary hot water production systems and swimming pool heating systems.

Solar MEMS Technologies
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
Solar tracker controller (HELIOS)

این کنترلر ردیاب خورشیدی عملکرد بالایی ارائه میکند و انرژی کارامد بوده و همچنین مقرون بصرفه میباشد.

SunPower Corporation
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
ردیاب های خورشیدی
Solar tracker (max. 250 kWp | T0)

شرکت SunPower ردیاب خورشیدی تک محور جدید را با پانل های خورشیدی بسیار کارمد از شرکت SunPower جهت ارائه ی بیشترین مقدار انرژی در هر هکتار از زمین ترکیب میکند.

ردیاب های خورشیدی
Solar tracker (max. 177.6 kWp | T20)

T20 Single Axis Solar Tracker by SunPower The Planet’s Most Powerful Solar Tracker With over 200 megawatts installed on three continents, SunPower® Solar Trackers are the most proven commercial solar energy ground systems in the world. Deployed with SunPower utility-scale, high-efficiency solar panels, the SunPower T20 Tracker is the planet’s most powerful, with the greatest power density per tracker.A streamlined single-axis solar tracker design offers the ideal combination of performance, scalable installation, and simplicity.

ردیاب های خورشیدی
Single shaft solar tracker

SunPower® Single-Axis Solar PV Trackers  Single-axis solar trackers from SunPower deliver the highest energy production per acre for solar power plants. Thats why the highest performing solar power plants in the world rely on SunPower solar trackers. SunPower deploys the most proven ground systems on the planet, with more than 400 megawatts AC installed on four continents.

 

توضیحات فنی

برای اینکه یک سطح فرضی‌ که در معرض تابش خورشید است ، بالاترین میزان دریافت انرژی را داشته باشد لازم است که این سطح, عمود بر زاویه تابش قرار گیرد. هر چقدر زاویه تابش به سطح پانل عمود تر باشد جذب انرژی بیشتر خواهد بود. پانل‌هایی‌ که به صورت ثابت نصب میشوند در هنگام طلوع و غروب آفتاب ، چون خورشید به صورت مایل به سطح پانل‌ها می‌تابد تنها میزان بسیار اندکی‌ از انرژی خورشید را جذب میکنند. در طول تابستان که خورشید در هنگام طلوع و غروب ، تقریبا از پشت پانل‌ها تابیده میشود ، پانل‌ها میزان بیشتری از انرژی قابل جذب را از دست میدهند. این سیستم‌ها تنها در میانه روز که تقریبا رو به خورشید هستند میتوانند دریافت قابل قبولی داشته باشند.

ترکر خورشید وسیله ای است که پانل‌های خورشیدی را به صورت پیوسته در طول روز رو به خورشید قرار میدهد و می‌توان آن را به دو دسته ، تک محور و دو محور تقسیم کرد. در ترکر‌های تک محور ، پانل‌ها حول یک محور که در راستای‌ شمال - جنوب و با زاویه مناسب نسبت به افق قرار گرفته گردش میکنند. اما در ترکر‌های دو محوره پانل‌ها حول دو محور (معمولن سمت و ارتفاع) حرکت کرده و می‌توان گفت که دائماً رو به خورشید قرار میگیرند.

توضیحات فنی

برای اینکه یک سطح فرضی‌ که در معرض تابش خورشید است ، بالاترین میزان دریافت انرژی را داشته باشد لازم است که این سطح, عمود بر زاویه تابش قرار گیرد. هر چقدر زاویه تابش به سطح پانل عمود تر باشد جذب انرژی بیشتر خواهد بود. پانل‌هایی‌ که به صورت ثابت نصب میشوند در هنگام طلوع و غروب آفتاب ، چون خورشید به صورت مایل به سطح پانل‌ها می‌تابد تنها میزان بسیار اندکی‌ از انرژی خورشید را جذب میکنند. در طول تابستان که خورشید در هنگام طلوع و غروب ، تقریبا از پشت پانل‌ها تابیده میشود ، پانل‌ها میزان بیشتری از انرژی قابل جذب را از دست میدهند. این سیستم‌ها تنها در میانه روز که تقریبا رو به خورشید هستند میتوانند دریافت قابل قبولی داشته باشند.

ترکر خورشید وسیله ای است که پانل‌های خورشیدی را به صورت پیوسته در طول روز رو به خورشید قرار میدهد و می‌توان آن را به دو دسته ، تک محور و دو محور تقسیم کرد. در ترکر‌های تک محور ، پانل‌ها حول یک محور که در راستای‌ شمال - جنوب و با زاویه مناسب نسبت به افق قرار گرفته گردش میکنند. اما در ترکر‌های دو محوره پانل‌ها حول دو محور (معمولن سمت و ارتفاع) حرکت کرده و می‌توان گفت که دائماً رو به خورشید قرار میگیرند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه