منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

كنترلرهاي شبكه

6 محصول صنعتی 6 شرکت
ACTIS Computer
كنترلرهاي شبكه
كنترلرهاي شبكه
Local area network (LAN) controller (2.5, 5 Mbps | LAN-12)

ماژول LAN-12 نوعی کنترلر شبکه محلی سازگار با VITA-4 است. این ماژول مبتنی بر کنترلر MC COM20020 ®ARCNET میباشد.

Advanced Micro Peripherals
كنترلرهاي شبكه
كنترلرهاي شبكه
Local area network (LAN) controller (LAN1000)

سری LAN1000 از شرکت AMP نوعی کارت کنترل اترنت +PC/104 است که در سیستم های کنترل صنعتی کارکرد فوق العاده ای دارد.

Atmel
كنترلرهاي شبكه
كنترلرهاي شبكه
CAN

Network controller:Atmel offers a line of Controller Area Networking (CAN) systems designed for use in automobile electronic applications, including thier innovative range of AVR 8-bit RISC microcontrollers and transceivers.

BANNER ENGINEERING CORP.
كنترلرهاي شبكه
كنترلرهاي شبكه
Network safety controller (Modbus/TCP, Ethernet I/P | SC22-3E)

کنترلرهای ایمنی شبکه که توسط شرکت Banner تولید میشوند دارای 22 ترمینال ورودی هستند که میتوانند خروجی های تماسی یا حالت جامد PNP را کنترل نمایند.

HIMA
كنترلرهاي شبكه
كنترلرهاي شبكه
Network safety controller (24 V, IP20 | F20)

کنترلر F20 نوعی سیستم کامپکت است که در محفظه فلزی با 8 کانال ورودی و خروجی (DIO) قرار گرفته که میتوانند بعنوان ورودی ها یا خروجی های دیجیتالی تنظیم گردند.

Rotork plc
كنترلرهاي شبكه
كنترلرهاي شبكه
Pakscan

Network controller:The Pakscan permits remote control of actuators and valves with simple one twisted pair information highway. A smart feature that is taking away the need for massive multiple core cables.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0