منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهيزات امنيتی شبكه

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Brocade
تجهيزات امنيتی شبكه
تجهيزات امنيتی شبكه
Wireless network security platform (Intel Xeon/Core2 Duo/Pentium, 1 - 4 GB | AirDefense® series)

سری AirDefense از شرکت Brocade حاصل خلاقیت و مهارت فوق العاده است. این پلتفرم امنیتی حتی در حساس ترین محیط ها و سخت ترین شرایط کاری قابل استفاده است.

Cisco Systems
تجهيزات امنيتی شبكه
تجهيزات امنيتی شبكه
Industrial firewall with VPN function (ASA 5500-X series)

فایروال سری ASA 5500-X از شرکت Cisco از طریق دستگاه مورد نظر تا حد نیاز دسترسی به کاربردهای تجاری را ممکن میسازد. با این وجود این امر منجر به نیاز به امنیت، کنترل و بررسی بیشتر میگردد.

Hewlett-Packard
تجهيزات امنيتی شبكه
تجهيزات امنيتی شبكه
Industrial firewall with VPN function (HP A series)

فایروال سری HP با بهره گیری از جدیدترین پلتفرم CPU چند هسته ای پیشرفته و شتاب دهی سخت افزاری پیشرفته عملکرد مطلوبی را بدست میدهد.

Juniper Networks
تجهيزات امنيتی شبكه
تجهيزات امنيتی شبكه
JSA3500

Network security platform:Overview Juniper Networks JSA3500 Secure Analytics platform is an enterprise-class appliance that provides a scalable network security management solution for medium-sized to large companies, including globally deployed organizations. It is also the base platform for an enterprise-class scalable secure analytics solution.

Lanner Electronics Inc.
تجهيزات امنيتی شبكه
تجهيزات امنيتی شبكه
VIA C7, 1.5 GHz, 4 GB | FW-6486

Network security platform:LANNER rackmount FW-6486 series network security platforms feature a VIA C7 1.5 GHz, maximum 4GB of DD3 memory, one 2.5" and one 3.5" HDD Bays, Type II CompactFlash, two USB 2.0 ports, one cooling fan with smart fan control, one Mini-PCI and two PCI slots for expansion. It also utilizes the VIA PadLock™ security engine technology (x86, military-grade encryption).

NETGEAR
تجهيزات امنيتی شبكه
تجهيزات امنيتی شبكه
Wireless network security platform (Prosafe® WMS5316)

با بهره گیری از اکسس پوینت های وایرلس در سراسر شبکه، صرف نظر از وسعت آن، کارایی و قابلیت اطمینان ارائه میگردند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0