منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهيزات ارتباطی شبكه

5 محصول صنعتی 4 شرکت
Brocade
تجهيزات ارتباطی شبكه
تجهيزات ارتباطی شبكه
Network communications appliance (16 Gbps | DCX® 8510 series)

 سری DCX 8510 از شرکت Brocade دارای 5 کانال فایبر بوده و قابل گسترس، قابل اطمینان و کارامد میباشد. 

Hewlett-Packard
تجهيزات ارتباطی شبكه
تجهيزات ارتباطی شبكه
J9486A

Application acceleration appliance:The HP AllianceONE Services zl Module is the right choice for any application or project, as long as a business requires securing its perimeter for real-time interactive communication. In addition, maximum service reach is ensured by the clear demarcation point.

Lanner Electronics Inc.
تجهيزات ارتباطی شبكه
تجهيزات ارتباطی شبكه
تجهيزات ارتباطی شبكه
Fanless rack-mount network communications appliance (Intel® Atom™ N270 | LEC-3100)

سری LEC-3100 جهت محیط های اتوماسیون ESD ساخته میشود. این تجهیزات جهت پست های برق، نیروگاه ها، اتوماسیون صنعتی و کاربردهای SCADA موجود هستند.

تجهيزات ارتباطی شبكه
Cavium OCTEON, 533 MHz, 1 GB | MR-330

Application acceleration appliance:LANNER MR-330 acceleration network appliance features a Cavium OCTEON CN5020 CPU, 2 combo ports, 4-port GbE switch, low power usage, Marvell network controls, Mini-PCI Expansion slot, and are fully customizable for different applications.

Siemens Industrial Communication
تجهيزات ارتباطی شبكه
تجهيزات ارتباطی شبكه
Network communications appliance (MX5000)

سوئیچ و روتر سری MX5000 از شرکت Siemens گزینه ای مناسب برای طیف گسترده ای از کاربردهای نظامی از جمله نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی میباشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0