منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

مانيتورهای CRT

5 محصول صنعتی 3 شرکت
ADM electronic GmbH
مانيتورهای  CRT
مانيتورهای  CRT
Industrial CRT monitor

شرکت ADM خط تولید جامعی از مانیتورهای CRT در سه نوع ارائه میکند: نوع کیت، شاسی و رک (kit, chassis and rack.)

Toyo Advanced technologies
مانيتورهای  CRT
مانيتورهای  CRT
CRT monitor (TOYOMATIC-1000)

با بهره گیری از این مانیتور CRT نیازی به راه اندازی مجدد موقعیت اولیه بصورت روزانه نیست و براحتی می توان با روشن نمودن دستگاه فورا به کار ادامه داد.

VarTech Systems
مانيتورهای  CRT
مانيتورهای  CRT
مانيتورهای  CRT
مانيتورهای  CRT
CRT monitor / embedded (17" | VT17B-P)

این مانیتور CRT تعبیه شده دارای کنترلرهای دیجیتال در جلو و HD15 با کابل VGA است.

مانيتورهای  CRT
CRT monitor / chassis (17" | VT17B-C)

این مانیتور CRT کیس دارای کنترلرهای دیجیتال در پشت و HD15 با کابل VGA است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0