منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

رنگ سنج

10 محصول صنعتی 10 شرکت
BYK Gardner
رنگ سنج
رنگ سنج
Handheld colorimeter (cloud-runner)

این ابزار نوعی رنگ سنج دستی است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار بوده و دارای عملکرد خوب و دقیقی است.

DKK-TOA
رنگ سنج
رنگ سنج
The petroleum industry colorimeter (COL-330)

این رنگ سنج برای اندازه گیری رنگ محصولات نفتی و رنگ سنجی در مخلوط نفت سنگین در کانورترهای حرارتی استفاده می شود.

ERICHSEN
رنگ سنج
رنگ سنج
Portable colorimeter (EasyCo 566)

از اندازه گیری اختلاف رنگ میان مرجع و نمونه گرفته تا اندازه گیری مقدار رنگ مطلق با ارزیابی و پردازش های دیگر ، از جمله کاربردهای این رنگ سنج پرتابل EasyCo 566 میباشند.

ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG
رنگ سنج
رنگ سنج
Portable reflectance colorimeter (400 - 700 nm | ColorTest)

رنگ سنج اسپکتروفتومتری با هد اندازه گیری خارجی°0 /°45 مشتمل بر نرم افزار گزارش جامع دارای کاربردهایی از قبیل سنجش رنگ و ثبت آن جهت بررسی انطباق کیفیت، سنجش فضاهای رنگی مطلق، ارزیابی اطلاعات رنگ موردسنجش و غیره می باشد. 

Hanna Instruments
رنگ سنج
رنگ سنج
Handheld colorimeter (NH3, 0 - 3 ppm | HI 700)

رنگ سنج دستی مدل HI 700 نوعی ابزار ساده، دقیق و مقرون بصرفه است و از کارایی بالایی برخوردار می باشد.

Konica Minolta
رنگ سنج
رنگ سنج
Portable reflectance colorimeter (CR-10)

رنگ سنج کامپکت و سریع CR-10 از شرکت Konica Minolta به راحتی میتواند رنگ ها را در هر نمونه و هرگونه موادی، مورد سنجش قرار دهد؛ مقادیر سنجش از نمونه و هدف بر صفحه نمایشگر LCD نشان داده میشوند.

PCE Instruments
رنگ سنج
رنگ سنج
Portable colorimeter / for color measurement (CIELab | PCE-TCD 100)

این رنگ سنج پرتابل برای تشخیص مقدار تفاوت دو اندازه گیری رنگی به کار رفته و دارای سنسور فتودیودی سیلیکونی است.

TOPCON TECHNOHOUSE CORPORATION
رنگ سنج
رنگ سنج
The lighting industry colorimeter (BM-7A)

این رنگ سنج به عنوان استانداردی بالفعل در حوزه صنایع روشنایی و FDP استفاده شده و دارای دقت و سرعت بالایی در اندازه گیری است.

X-Rite Inc.
رنگ سنج
رنگ سنج
Portable colorimeter

ابزار اندازه گیری دستی (CAPSURE (RM200، رنگ را بر طیف وسیعی از سطوح، صاف، بافت دار یا طرح دار بطور دقیق میسنجد و سازگاری دقیقی با هزاران رنگ موجود در fan deck های الکترونیک ایجاد مینماید.

YSI Life Science
رنگ سنج
رنگ سنج
Portable colorimeter / for chemical analysis (910 COD)

این رنگ سنج برای آنالیز شیمیایی و هر کاربرد دیگری مناسب بوده و به علت پرتابل بودن، خواندن COD با آن بسیار آسان است.  این محصول دارای استحکام بالایی است و ضدآب می باشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0