منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فتومتر

10 محصول صنعتی 10 شرکت
A.KRÜSS Optronic
فتومتر
فتومتر
Flame photometer

این فلیم فتومترتا سه المان را به طور همزمان اندازه گیری کرده و دارای 99 متد تعریف پذیر بوده و می تواند 999 اندازه گیری را در خود ذخیره کند.

ABB Measurement Products
فتومتر
فتومتر
Fiber optic photometer

فتومتر فیبر نوری سری PFO3372 در تجهیزات UV (فرابنفش) و VIS (مرئی) و NIR (مادون قرمز نزدیک) مورد استفاده قرار میگیرد.

AMETEK Process Instruments
فتومتر
فتومتر
Photometer (4000)

این فتومتر اغلب برای فرایندهای صنعتی که نیاز به سنجش مستمر ورودی ها، عکس العمل ها و خروجی های فرایند دارند مناسب است.

AQUALABO GROUP
فتومتر
فتومتر
Portable photometer-turbidimeter

این ابزار نوعی فتومتر کدری سنج پرتابل است که فقط برای آنالیز آب در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ساختار مقاوم می باشد. این محصول از فناوری LED بهره می گیرد و نتایج دقیقی به دست می دهد.

Buck Scientific
فتومتر
فتومتر
Flame photometer (PFP-7)

این فلیم فتومتربرای تشخیص روتین غلظت های کلسیم، پتاسیم، باریم، لیتیوم و همچنین سدیم طراحی شده است. این دستگاه در دماهای پایین با یک کانال کار می کند.  

Hanna Instruments
فتومتر
فتومتر
Hand-held photometer for water analysis (HI 96104)
Instrument Systems
فتومتر
فتومتر
CCD photometer-radiometer / image capture (max. 100 000 cd/m² | LumiCam 1300)

این فتومتر رادیومتر CCD توزیع روشنایی و رنگ حل شده در فضا را در نمایشگرها، پنل های گرافیکی و دیگر منابع نوری، تشخیص می دهد و از دقت بالایی برخوردار است.

Swan AG
فتومتر
فتومتر
Hand-held photometer for water analysis (Chematest 25)

این فتومتر ابزاری دستی برای تشخیص معایب، آهن محلول، آلومینیوم محلول، مقدار PH وپتانسیل کاهش اکسیداسیون (ORP/redox-potential) میباشد. 

TechnoTeam Bildverarbeitung
فتومتر
فتومتر
CCD photometer-radiometer / image capture (LMK 5 color)

این فتومتر رادیومتر CCD که توسط کمپانی TechnoTeam تولید می شود، با داشتن یک چرخ فیلتری شیشه ای برای اندازه گیری رنگ و کروماتیسیته استفاده می شود.

WTW
فتومتر
فتومتر
Portable photometer-turbidimeter (436 - 690 nm | pHotoFlex®)

مدل pHotoFlex نوعی فتومتر پرتابل است که برای آنالیز و سنجش روتین آب مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار فتومتری، PH و تیرگی را مورد سنجش قرار می دهد و دارای مصرف برق پایینی است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0