منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی

10 محصول صنعتی 10 شرکت
3M Electronics
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electromagnetic field monitoring device (TNG series)

مانیتور TNG ESD بعنوان ابزار مدیریتی ESD محیط ESD موجود را از طریق جمع آوری اطلاعات واقعی ارزیابی میکند و اطلاعات را جهت تصمیم گیری آگاهانه ارائه میدهد.

Aaronia AG
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electric field measuring device (1 Hz - 30 MHz | Elektrofeldmeter)

این الکترومتر نوعی دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی است که دارای محدوده فرکانس 1Hz تا 1GHZ است. این دستگاه مطابق با استانداردهای EMC/EMI ساخته می شود و کارایی بالایی دارد.

AlphaLab Inc.
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electric field measuring device / voltage (19 999 V/m | ACEF)

این دستگاه اندازه گیری ولتاژ میدان الکتریکی در جهت عمودی کار کرده و محدوده فرکانسی وسیعی دارد (40 هرتز تا 20 کیلوهرتز).

B&K Precision
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electric field measuring device (2 GHz | 2640)

مدل 2460 از شرکت B&K نوعی دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی است که با باتزی عمل می کند و می تواند سطوح RF و قدرت میدان الکتریکی را مورد سنجش قرار دهد.

DARE!! Instruments
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electric field probe / isotropic (4 GHz | RadiSense (RSS1004A))

این پراب میدان الکتریکی ایزوتروپیک ساخت کمپانی DARE است که اولین پراب را در سال 1999 تولید کرده و کلیه پراب های آن که توسط لیزر تقویت می شوند، بسیار مطمئن، دقیق و کوچک هستند. 

MVG
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Personal monitoring device for safety in strong electromagnetic field (27 MHz - 40 GHz|EME Guard)

سری EME Guard یک دوزیمتر پهن باند است که بطور مستمر میدان های الکترومغناطیسی را اندازه گیری میکند و هنگامیکه از آستانه ی پیش فرض تجاوز میکند،  هشدار میدهد.

Meech International
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electric field measuring device / voltage (168 g , 142 x 82 x 25 mm | Meech 984v2)

این دستگاه اندازه گیری ولتاژ میدان الکتریکی هم برای میله های حذف کننده AC و هم DC مناسب بوده و از یک نور نشانگر برای تأیید وجود یون ها استفاده می کند.

Narda Safety Test Solutions GmbH
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Personal monitoring device for safety in strong electromagnetic field (MHz - 40 GHz | RadMan XT)

مانیتورهای کوچک و عملیاتی تابش که بطور مستقیم بر روی بدن قرار میگیرند جهت ایمنی شخصی درمیدان های الکترومغناطیسی قوی مورد استفاده قرار میگیرند. سیگنال های هشدار شنیداری و دیداری در وضعیت های خاص به کاربر هشدار میدهند. 

Rohde Schwarz
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electromagnetic field monitoring device (9 kHz - 3 GHz | R&S®EMF)

مانیتور R&S®EMF ابزاری قوی، قابل اطمینان و دقیق است. این ابزار بعنوان ابزار اندازه گیری مستقل، تشعشع های الکترومغناطیسی را بطور دقیق و یکپارچه در دامنه ی فرکانسی از 9kHz تا 3GHz که توسط بسیاری از استانداردهای EMF تعیین میشوند، تشخیص میدهد.

WAVECONTROL
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
دستگاه های اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی
Electric field probe / isotropic (WPF18)

این پراب میدان الکتریکی ایزوتروپیک دارای حساسیت بالایی از 0.5 ولت بر متر بوده و میرایی عالی در 50/60 هرتز دارد. این پراب استانداردهای بین المللی را پوشش داده و کاربردهای زیاد صنعتی، نظامی و آزمایشگاهی دارد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0