منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه های اندازه گیری نشت جریان

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Associated Research
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
Leakage current tester (LINECHEK® 620L)

مدل 620L از شرکت ®LINECHEK یک تستر نشتی کاملا اتوماتیک است که میتواند 8 تست لازم را در زمینه ی نشتی جریان انجام دهد.

Erfi
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
Mass tester / digital

تستر چگالی دیجیتال؛ حالت تستینگ: دستی، نیمه اتوماتیک؛ جریان تستینگ: 10/25A AC؛ سایز: 3HE / 56 TE

FLUKE
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
Leakage current tester (1 μA - 60 A | Fluke 360)
Haefely Test AG / Hipotronics INC
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
Partial discharge measuring system (DDX 91001 )

مدل DDX 9101 راهکاری موثر برای اندازه گیری دشارژ جزئی است. این ابزار کارکردی همچون یک دکتور آنالوگ دارد و با تمامی استانداردهای IEC و IEEE/ANSI جهت تست دشارژ جزئی سازگار است.

OMICRON electronics GmbH
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
Partial discharge measuring system (OMS 800 )

سیستم OMS 800 جهت انجام بررسی دشارژ جزئی (PD) پس از نصب و کنترل مستمر سیستم های کابل HV XLPE، چه در تونل های زیرزمینی و چه در کابل های مدفون طراحی میشود.

YOKOGAWA Europe
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
دستگاه های اندازه گیری نشت جریان
Mass tester / digital (EY200)

مدل GY800 از شرکت Yokogawa دارای ساختار بسیار کامپکت بوده و سبک وزن می باشد. این ابزار از قابلیت کاربری آسان برخوردار است و برای اندازه گیری به روش سه پل یا دو پل مناسب است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0