منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اندازه گیری تشعشع

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Atomtex
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Radiation probe (BDKG-28)

این محصول دارای نرم افزاری است که موقعیت پراب هوشمند را مانیتور و کنترل کرده و کلیه دیتاهای اندازه گیری را روی صفحه PC نمایش می دهد. همچنین این وسیله می تواند در مانیتورینگ رادیومتریک و طبف سنجی مناطق رادیواکتیو، آلودگی های وسایل نقلیه ، هلیکوپتر و غیره به کار رود.

Bubble Technology Industries
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Radiation detector / personal (K8)

این محصول برای شناسایی حضور اشعه و مواد رادیواکتیو طراحی شده و همچنین برای تشخیص بمب هاب آلوده و دیگر منابع تشعشعات گاما، بتا و X مناسب است.

اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
radio xenon analyzer (min. 0.2 mBq /m³, 4 - 24 h | SPALAX)
Lablogic Systems Inc
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Geiger-Muller counter (GM1)

شمارشگر مدل GM1 نوعی شمارشگر گایگر مولر است که در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این شمارشگر آلودگی را در ایزوتوپ های رادیواکتیو ردیابی می کند و از حساسیت بالایی برخوردار است.

Micro Photonics
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
X-ray fluorescence (XRF) spectrometer (SkyScan 2140)

سری SkyScan 2140 یک اسکنر میکرو CT را در یک ابزار بکار میگیرد که اطلاعات ساختار شناختی با رزولوشن بالا و نقشه های تصحیح جذب را برای تحلیل شیمیایی ارائه میکند، و یک اسکنر 3D micro-XRF را جهت بازسازی ترکیب شیمیایی 3D در داخل همان ابزار مورد استفاده قرار میدهد.

ORTEC
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Radiation detection gate (StandFAST II)

این محصول برای نظارت سریع بر کارگران بوده و  کاربر را قادر به تشخیص و کیفیت سنجی فعال سازی رادیونوکلئیدهای محصولات در بدن می کند. طراحی حفاظ بزرگ 6 ضلعی آن، موقعیت سنجی را در هر گوشه و فضای باز بهینه نموده است.

POLIMASTER
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Geiger-Muller counter (PM1203M)

این شمارشگر گایگر مولر چندمنظوره بوده و برای مانیتورینگ مستمر در محیط های اشعه گاما و همچنین برای جستجوی منابع تشعشع یونیزه طراحی می شود.

RAE Systems Inc
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Radiation detector / personal (GammaRAE II R)

این محصول به عنوان دتکتور اشعه گاما و یک دزیمتر کامل در یک وسیله طراحی شده و همزمان دارای سرعت پاسخگویی یک دتکتور و دقت اندازه گیری یک دزیمتر است.

RELPOL
اندازه گیری تشعشع
اندازه گیری تشعشع
Radiation detection gate

این محصول بر اساس استانداردهای بین المللی و تحت لیسانس امریکا و روسیه ساخته شده و قوانین آژانس بین المللی اتمی از وین را رعایت می کند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0