منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش

10 محصول صنعتی 8 شرکت
ACOEM
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Vibration dosimeter (01dB VIB)

دوزیمتر ارتعاشات VIB همراه با نرم افزار dBMAESTRO، جهت ارزیابی قرار گرفتن در معرض ارتعاشات در محل کار بسیار مناسب است و  مطابق با دستورالعمل اروپایی 2002/44/EC و بسیاری از استانداردهای بین المللی (ISO 8041 (2005), ISO 5349 (2001), ISO 2631 (1997 میباشد.

Bruel and Kjaer
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Personal noise dosimeter (4448 series)

دوزیمتر نویز بدون کابل و قابل حمل بر روی شانه بطور همزمان تمامی پارامترهای مطابق با استاندارد های سرو صدا در محیط کار (Noise at Work) را مورد اندازه گیری قرار میدهد. این ابزار دارای عملکرد ساده با دو دکمه میباشد، یک نمایشگر LCD دارد و از کارکرد کالیبراسیون اتوماتیک برخوردار است که استفاده ی آسان از این ابزار را ممکن میسازد.

دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / personal / wireless (4448 series )

این دزیمتر برای اندازه گیری حرفه ای سطح صوت طراحی شده و نمایش صدا را در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند و همچنین می تواند Laeq و Lceq را با دقت تخمین بزند.  

CESVA
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Noise analyzer-dosimeter / personal (2003/10/CE | DC112 )

این محصول، یک ابزار ایده آل برای اندازه گیری صوت بر اساس Directive 2003/10/CE است که با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای سلامتی و ایمنی کارگران در برابر خطرات صدای بلند تطابق دارد. همچنین این دستگاه شما را قادر به اندازه گیری همزمان پارامترهایی می کند که برای تعیین سطوح صوت که کارگران، با و بدون محافظ های صوتی، لازم هستند.

Casella
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / wireless (dBadge Series)

مدل CEL-352 dBadge Plus نوعی دزیمتر نویز وایرلس است که از کارایی و دقت بالایی برخورداراست. 

دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / digital / wireless (DBADGE series )

این دزیمتر برای اندازه گیری همزمان Leq وزنی C و A ساخته شده که در آن می تواند از تأثیر محاسبه ایمنی شنوایی در متد SNR یا HML استفاده کند. این محصول برای کاهش کابل ها طراحی شده و در استفاده از هر ابزار خارجی، نیازی به هیچ CEL-35X dBadge کاربردی دیگری ندارد.

Compact Instruments Ltd
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Personal noise dosimeter (35 - 140 dB | SONUS GA216L)
Pulsar Instruments
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / wireless (70 - 130 dB | 22)

سیستم دزیمتر 22 که توسط شرکت Pulsar Instruments تولید می شود نوعی دزیمتر یا PSEM است که هیچگونه کابل، نمایشگر یا کنترل ندارد و ابزاری کارآمد می باشد.

SVANTEK Sp. z o.o.
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Vibration dosimeter (SV 101)

مدل SV 101، نوعی ارتعاش سنج دیجیتالی به همراه شتاب سنج سه محوری کل بدن میباشد. این ارتعاش سنج انسانی HVM به همراه سنسور تشخیص حضور و واسط کاربری، وضعیت فعلی ابزار و نتایج اندازه گیری را نشان میدهد.

TECORA
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
دزیمتر نویز , دزیمتر ارتعاش
Vibration dosimeter (Vib@Work Evech)

این دزیمتر برای اندازه گیری ارتعاشات ساخته شده و ساخت شرکت TECORA است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0