منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه های چاپ و بر چسب زنی

0 محصول صنعتی 0 شرکت
موردی برای نمایش موجود نیست.

توضیحات فنی

پرینتر و اعمال گر لیبل یک روبات ساده و اتوماتیک است که از سه قسمت پرینتر ، اپلیکاتور و برچسب زن تشکیل شده است. این دستگاه توسط اعمال گر (اپلیکاتور) بر چسبها و لیبل‌های مختلف از برچسب‌های حمل و نقل و برچسب‌های محتوا تا برچسب‌های استاندارد را به محصولات مختلف توسط پرس و فشار می چسباند.

پرینتر می تواند یک ماژول جدا گانه باشد که توسط سازنده ساخته می شود یا یک پرینتر بر بالای میز و روی اپلیکاتور باشد. اعمال گر که مخصوص لیبل زنی‌ می‌باشد می تواند به چند روش عمل کند که عمده‌ترین آن توسط یک سیلندر پنوماتیکی یا الکتریکی همراه با پد مخصوص , لیبل را به محصول می چسباند.

توضیحات فنی

پرینتر و اعمال گر لیبل یک روبات ساده و اتوماتیک است که از سه قسمت پرینتر ، اپلیکاتور و برچسب زن تشکیل شده است. این دستگاه توسط اعمال گر (اپلیکاتور) بر چسبها و لیبل‌های مختلف از برچسب‌های حمل و نقل و برچسب‌های محتوا تا برچسب‌های استاندارد را به محصولات مختلف توسط پرس و فشار می چسباند.

پرینتر می تواند یک ماژول جدا گانه باشد که توسط سازنده ساخته می شود یا یک پرینتر بر بالای میز و روی اپلیکاتور باشد. اعمال گر که مخصوص لیبل زنی‌ می‌باشد می تواند به چند روش عمل کند که عمده‌ترین آن توسط یک سیلندر پنوماتیکی یا الکتریکی همراه با پد مخصوص , لیبل را به محصول می چسباند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0