منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آب بندهای فلزی

2 محصول صنعتی 2 شرکت
Garlock GmbH
آب بندهای فلزی
آب بندهای فلزی
Metallic gasket (Style 62x series)

سری Garlac 600 از گسکت های متالیک از مقاومت بالایی برخوردار هستندو از هرگونه نشتی جلوگیری به عمل می آورند.

PNR
آب بندهای فلزی
آب بندهای فلزی
Metallic gasket (VDA series)

مدل VDA 20C1 T3 نوعی گسکت متالیک است که توسط شرکت PNR طراحی و تولید می شود. این گسکت برای مونتاژ صحیح مدل های مختلف نازل ها و گریس خور ها (nipple) طراحی می شود.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0