منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گسکت های تخت

3 محصول صنعتی 3 شرکت
APSOparts®
گسکت های تخت
گسکت های تخت
Flat gasket (-200 °C ... +500 °C)

این گسکت های تخت از مواد گرافیت خالص GRAFOIL با ورق اینزرت نازک 0.1mm از جنس استیل ضدزنگ، ساخته می شوند و در دمای 200- تا 500 درجه سلسیوس قابل استفاده هستند.

Trelleborg Sealing Solutions
گسکت های تخت
گسکت های تخت
Thin seal (HiMod® FlatSeal™ 10)

سری HiMod® FlatSeal™10 مشتمل بر آب بندهای نازک می باشد که توسط شرکت TRELLEBORG تولید شده و عمدتا در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0