منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اورینگ های آب بندی

3 محصول صنعتی 3 شرکت
LATTY INTERNATIONAL
اورینگ های آب بندی
اورینگ های آب بندی
Fluoroelastomer O-ring seal (K2 series)

سری K2 نوعی اورینگ آب بندی است که از نوع فلوروالاستومر می باشد و از ویژگی های شیمیایی PTFE و ویژگی های لاستیک الاستومر فلوروکربن برخوردار است.

Seal Science
اورینگ های آب بندی
اورینگ های آب بندی
Toroidal seal (Mil-Spec)

این سیل حلقوی در دمای 300- تا 550+ درجه فارنهایت و فشار 5000psi قابل استفاده است و دارای ضریب اصطکاک پایینی (کمتر از .08) می باشد.

Simrit
اورینگ های آب بندی
اورینگ های آب بندی
Toroidal seal (OR)

اورینگ های شرکت Simrit عمدتا برای کاربردهای آب بندی طراحی می شوند. از این سیل های حلقوی می توان به عنوان حلقه آب بندی برای حرکات نوسانی و متغیر استفاده نمود.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0