منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فنرها

4 محصول صنعتی 4 شرکت
ELESA
فنرها
فنرها
Flat spring (GN 374)

سری GN 374 از شرکت Elesa فنرهای تخت را شامل می شود که از کیفیت بالایی برخوردار بوده و کاربردهای بسیاری دارند.

George Emmott
فنرها
فنرها
Flat spring

این فنرها از آن جهت فنر تخت نامیده می شوند که در ساخت آنها از نوار استیل تخت استفاده می گردد. انواع مختلفی از این فنر ها توسط شرکت Emmotts تولید می شود که دارای کاربردهای زیادی هستند.

SPIROL
فنرها
فنرها
Disc spring

این فنرهای دیسکی دارای شکل استوانه ای هستند و مطابق با استانداردهای DIN 2092 طراحی می شوند.

 

Schweizer GmbH & Co. KG
فنرها
فنرها
Disc spring

این فنرهای دیسکی مطابق با استانداردهای DIN 2093 ساخته می شوند و از جنس استیل EN 10140-C67Sو  EN 10140-C75 هستند و دارای انواع مختلفی مانند فنرهای ضد سایش هستند که در دماهای بالا نیز قابل استفاده می باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0