منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کابل های کنترل مکانیکی

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Cablecraft Motion Control
کابل های کنترل مکانیکی
کابل های کنترل مکانیکی
Brake cable (1500 - 3000 lb)

این ابزار نوعی کابل ترمز با قابلیت انعطاف بالا است که بدون استفاده از میله بین دو ابزار مکانیکی حرکت کششی را انتقا لمی دهد.

Elliott Manufacturing
کابل های کنترل مکانیکی
کابل های کنترل مکانیکی
Mechanical control cable / push-pull

این کابل کنترل مکانیکی دارای ساختار استاندارد است و در مدل های مختلف با کارکردهای متفاوت موجود است و کارایی بالایی ارائه می کند.

Meflex Telecontrol GmbH & Co
کابل های کنترل مکانیکی
کابل های کنترل مکانیکی
Mechanical control cable / push-pull

کابل های کنترل از کمپانی Meflex برای حرکات push and pull در ساختار سه بعدی مناسب هستند. این ابزارها دارای کاربردهای زیادی هستند و از قابلیت انعطاف بالایی برخوردار می باشند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0