منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

قفل ها,چفت های کششی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
ELESA
قفل ها,چفت های کششی
قفل ها,چفت های کششی
Compression latch (IP65 | CMT.AE-V0)
Ganter
قفل ها,چفت های کششی
قفل ها,چفت های کششی
Toggle latch

این ابزار نوعی بست توگل است که توسط کمپانی GANTER طراحی و تولید می شود. این بست ها دارای کارایی و دوام بالایی هستند و بسیار قابل اطمینان می باشند.

HEINRICH KIPP WERK KG
قفل ها,چفت های کششی
قفل ها,چفت های کششی
Compression latch

مدل K0518 نوعی بست فشاری است که در مدل های گوناگون با محفظه های مختلف موجود می باشد و دارای ساختار مقاوم و بادوام است.

SOUTHCO
قفل ها,چفت های کششی
قفل ها,چفت های کششی
Toggle latch (max. 445 N (100 lbs), IP66, NEMA 4 | C5 series)

سری C5 مشتمل بر بست های توگل است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار هستند و دارای ساختار ساده ای می باشند. این بست ها دارای کاربردهای زیادی هستند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0