منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

مهره ها

4 محصول صنعتی 3 شرکت
BÖLLHOFF
مهره ها
مهره ها
مهره ها
Blind rivet nut (RIVKLE®)

مهره ها و استودهای پرچ کلاهک دار برای اتصال قطعات دارای کاربردهای زیادی هستند. از این ابزار برای چفت و بست قطعات در هنگامیکه ضخامت دیوار، کم است استفاده می شود.

مهره ها
Nut

مهره های تولید شده توسط شرکت Böllhoff به عنوان مهره های پرچ، مهره های ضامن دار، و اینزرت های رزوه دار موجود هستند.

SPIROL
مهره ها
مهره ها
Nut

مهره های تولید شده توسط شرکت SPIROL در انواع مختلفی موجود هستند _ مهره های بال دار، شش گوشی، قفلی نازک (jam)، کلاهک دار و مهره های پانل. این مهره ها دارای کاربردهای مختلفی هستند. 


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0