منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گل میخ ها

2 محصول صنعتی 2 شرکت
W.M. BERG
گل میخ ها
گل میخ ها
Threaded stud

شرکت W.M. Berg باکیفیت ترین استودهای رزوه دار را عرضه می کند. این استودها از نوع دو سر رزوه هستند. استودهای دو سر رزوه در هر دو طرف، دارای رزوه می باشند.

mbo Oßwald
گل میخ ها
گل میخ ها
Threaded stud (DIN 1445)

استود های رزوه دار سری DIN 1445 با استفاده از استیل استاندارد یا ضدزنگ، براساس سفارش مشتریان، ساخته می شوند. این استودها در سایزهای مختلف، از 8mm تا 30mm موجود هستند و دارای کاربردهای زیادی می باشد.

 


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0