منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر استیج های تعیین موقعیت

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Aerotech
سایر استیج های تعیین موقعیت
سایر استیج های تعیین موقعیت
Air bearing linear positioning stage (25 - 150 mm, max. 300 mm/s | ABL1000 series)

مدل ABL1000 نوعی استیج تعیین موقعیت خطی است که توسط کمپانی Aerotech طراحی و تولید می شود و عملکرد و دقت بالایی دارد.

EALING
سایر استیج های تعیین موقعیت
سایر استیج های تعیین موقعیت
Prism positioning stage

این ابزار نوعی استیج تعیین موقعیت پریسم است که در انواع گوناگون موجود می باشد و دارای کارایی و عملکرد بالایی است.

H2W Technologies, Inc
سایر استیج های تعیین موقعیت
سایر استیج های تعیین موقعیت
Air bearing linear positioning stage (max. 948 N | ABS-120-10-071-A)

استیج های تعیین موقعیت سری AB از نوع استیج های خطی یاتاقان هوایی بسیار دقیق هستند که برای انجام وظایف سنگین مورد استفاده قرار می گیرند.

Qioptiq
سایر استیج های تعیین موقعیت
سایر استیج های تعیین موقعیت
Prism positioning stage

این ابزار نوعی استیج تعیین موقعیت خطی است که توسط شرکت Qioptiq تولید می شود و در حوزه های صنعتی گوناگون دارای کاربردهای بسیاری است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0