منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استیج های زاویه سنج

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Aerotech
استیج های زاویه سنج
استیج های زاویه سنج
Goniometer stage for high-precision angular alignment (20°, max. 150°/s | ANT-20G series)

مدل ANT-20G نوعی استیج زاویه سنج است که توسط کمپانی Aerotech طراحی می شود و از دقت بسیار بالا و قابلیت کاربری آسان برخوردار است. 

MICOS
استیج های زاویه سنج
استیج های زاویه سنج
Motorized goniometer stage (max. 30 °/s, max. 20 kg | WT-120 series)

استیج های زاویه سنج مدل WT-120 و WT-90 دارای ساختار کامپکت هستند و در حوزه های موقعیت یابی لیزری و رادیولوژی مورد استفاده قرار می گیرند.

OWIS
استیج های زاویه سنج
استیج های زاویه سنج
Goniometer stage for high-precision angular alignment (± 20° | GO 40 series)

مدل GO 40 نوعی استیج زاویه سنج است که توسط کمپانی OWIS طراحی می شود و دارای قابلیت نصب و ساختار مقاوم می باشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0