منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استیج های تعیین موقعیت میکرو

3 محصول صنعتی 2 شرکت
IKO Nippon Thompson Europe
استیج های تعیین موقعیت میکرو
استیج های تعیین موقعیت میکرو
استیج های تعیین موقعیت میکرو
High-precision micro-positioning table (TX)

مدل IKOTX نوعی میز تعیین موقعیت میکرو است که از دقت عملی و ظرفیت بار بالایی برخوردار بوده و بسیار کارآمد می باشد.

استیج های تعیین موقعیت میکرو
Precision micro-positioning table (TE)

این میز تعیین موقعیت که توسط شرکت IKO ساخته می شود از ساختار کامپکت و سبک وزن برخوردار بوده و از جنس آلومینیوم می باشد. 

Kollmorgen
استیج های تعیین موقعیت میکرو
استیج های تعیین موقعیت میکرو
High-precision micro-positioning table (max. 630 kg, max. 2 000 mm | DS4/6)

سری DS4/6 از شرکت Kollmorgen مشتمل بر میزهای تعیین موقعیت میکرو هشتند که از دقت بالا و عملکرد مطلوبی برخوردار بوده و کیفیت بالایی دارند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0