منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استیج های تعیین موقعیت نانو

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Aerotech
استیج های تعیین موقعیت نانو
استیج های تعیین موقعیت نانو
Nanopositioning stage (25 - 50 mm, max. 500 mm/s | ANT95-L series)

سری  ANT95-L از شرکت Aerotech مشتمل بر استیج های تعیین موقعیت نانو هستند که اولین سیستم های تعیین موقعیت سطح نانومتری در دنیا بوده و از برد تراول بیش از 25mm برخوردار می باشند.

IKO Nippon Thompson Europe
استیج های تعیین موقعیت نانو
استیج های تعیین موقعیت نانو
XY positioning stage (AM)

این ماژول نوعی استیج تعیین موقعیت نانو XY می باشد که توسط شرکت Iko تولید می شود و از دقت تعیین موقعیت بالایی برخوردار است.

MICOS
استیج های تعیین موقعیت نانو
استیج های تعیین موقعیت نانو
XY positioning stage (max. 5 x 5 mm, max. 4 kg | AKT-65 series)

برد تراول (Travel range) برابر با 5mm XY؛ ظرفیت بار 4kg؛ 

OWIS
استیج های تعیین موقعیت نانو
استیج های تعیین موقعیت نانو
Nanopositioning stage (max. 290 mm | NHL 124 series)

استیج های خطی نانوهیبرید سری NHL برد تراول بالایی در حدود 290mm دارند که تعیین موقعیت دقیق را در برد نانومتری ممکن میسازند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0