منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استیج های موقعیت سازگار با خلاء

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Altechna
استیج های موقعیت سازگار با خلاء
استیج های موقعیت سازگار با خلاء
Motorized vacuum compatible rotary positioning stage (Vacuum series 8)

امروزه بسیاری از تجهیزات صنعتی نیازمند استیج های سازگار با خلأ هستند. شرکت Altechna نوعی استیج موتورایز مجهز به استپر موتور سازگار با خلأ 6 تا 10Torr عرضه می کند. تمامی قطعات مکانیکی در این ابزار با روغن سازگار با خلأ چرب می شوند.

Physik Instrumente
استیج های موقعیت سازگار با خلاء
استیج های موقعیت سازگار با خلاء
Vacuum-compatible positioning stage (max. 100 x 100 x 100 µm | P-915K)

اسکنر مدل P915K از قابلیت اندازه گیری مستقیم برخوردار است و دارای سنسورهای خازنی می باشد. این ابزار همچنین از دهانه بزرگ 200x200mm برخوردار است.

mechOnics ag
استیج های موقعیت سازگار با خلاء
استیج های موقعیت سازگار با خلاء
Vacuum-compatible positioning stage (max. 1.5 mm/s, max. 3 mm, max. 0.4 Nm | MS15)

سری MS15 توسط شرکت Mechonics تولید می شود و نوعی استپ موتور پیزو است که دارای پسماند مغناطیسی پایینی می باشد. این ابزار می تواند به موقعیت بدون جریان دست یابد و از دقت تعیین موقعیت بالایی برخوردار است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0