منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

الکترومگنتیک

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Demag Cranes & Components
الکترومگنتیک
الکترومگنتیک
Electro lifting magnet (2 - 4 t | DBM series)

این مگنت ها از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار هستند و می توانند بصورت دیواری یا pillar-mounted حتی به عنوان ابزاری متحرک مورد استفاده قرار گیرند.

EP MECA
الکترومگنتیک
الکترومگنتیک
Laboratory electromagnet

این الکترومگنت مغناطیسی آزمایشگاهی که توسط شرکت EP MECA تولید می شود دارای چهار متور است که از قدرت 7 تا 11 وات برخوردار هستند. این موتورها دارای سرعت ماکسیمم 1500 دور بر دقیقه می باشند.

KEP DimAl, Ltd.
الکترومگنتیک
الکترومگنتیک
Electro lifting magnet (5 000 - 25 000 kg | DKMg series)

این ابزار نوعی مگنت بالابر برقی است. مهمترین کاربرد این مگنت ها چنگ زدن و حمل کردن مواد و قالب های فلزی مختلف است. 

Laboratorio Elettrofisico
الکترومگنتیک
الکترومگنتیک
Laboratory electromagnet (HV series)

این الکترومگنت ها برای تولید میدان های مغناطیسی بالا با نیروهای متغیر، راهکاری مناسب هستند. این ابزارها اساسا متشکل از یک مدار مغناطیسی آهن نرم با یک فاصله متغیر هستند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0