منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گایدهای خطی موتوری

50 محصول صنعتی 5 شرکت
Bahr Modultechnik GmbH
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با گاید های منشوری پلاستیکی. سیستم بوسیله یک منبع دنده ذوزنقه ای یا بال اسکرو هدایت میشود.

گایدهای خطی موتوری

حرکت چرخشی یک اسپیندل پیچی به حرکت خطی لوله فشار تبدیل شده هست. با توجه به اصل میل پیستون نیرو های  با محوریت بالا میتوانند به اجرا دربیایند. E.g برای قفسه ها و برنامه های کاربردی انجام میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با  رول گایدهای داخل پروفیل

گایدهای خطی موتوری

همان تابع به عنوان ELSZ . یک رک که بر روی پروفیل برجسته نصب شده است. یک چرخ دنده پینیون که با نوردهم اندازه شده

گایدهای خطی موتوری

سیستم بالابر ویژه با رویل گاید های خاج از پروفیل. سیستم بوسیله تسمه تامینگ چرخشی با یک ردایو هدایت میشود. این تابع مربوط میشود به پولی بلوک {جعبه قرقره } ساده

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با  رویل گاید های خاج از پروفیل. سیستم بوسیله یک نوار داخلی هدایت میشود . موقعیت شفت نورد افقی است

گایدهای خطی موتوری

همان تابع به عنوان ELSZ .یک شفت تراشکاری شده اضافی که با پروفیل برجسته یکپارچه شده .گریپرها و دیگر قطعات میتوانند تطبیق پیدا کنند با شفت

گایدهای خطی موتوری

همان تابع به عنوان ELZ اما با هدایت نورد

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با  رویل گاید های خاج از پروفیل.سیستم  بوسیله یک منبع دنده ذوزنقه ای یا بال اسکرو هدایت میشود.

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با  رویل گاید های خاج از پروفیل. سیستم هدایت میشود توسط نوارELZex همانند ELZ.سیستم موقعیت یابی برای استفاده مطابق هدف از قبل تعیین شده مانند  محیط هایی با خطر انفجار مناسب است

گایدهای خطی موتوری

گانتری سازگار x/z یک گاید دوتایی در سطح x افقی ومحورz عمودی. این واحد بوسیله یک تسمه دوار که باقی مانده اتصال از طریق نقاط مختلف انحراف است هدایت میشود

گایدهای خطی موتوری

پرتال سطح متشکل از -محور های 2 Y و محور 1 X که بوسیله تسمه دوار هدایت میشود. تسمه به دور قرقره ها پیچش مختلفی را اجرا میکند. موقعیت ها بوسیله دو موتور بدست می اید. این مختصات هست مورب نقاط انحراف محور x. مزیت :فقط توده های کوچک در حال حرکت بطوریکه شتاب بالا را میتوان متوجه شد

گایدهای خطی موتوری

همان تابع به عنوان ELZ.اما هر نورد با درایو جداگانه.قرقره هایی که تقسیم شده اند با یاتاقان های جدا گانه بطوریکه دو تسمه با حرکت موازی هرکدام با یک نورد متصل هستند

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل که بوسیله موتور خطی هدایت میشود

گایدهای خطی موتوری

غیر هدایت شونده.سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل.همان تابع به عنوان DLZ اما هدایت شونده بوسیله نورد

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل.سیستم  بوسیله یک منبع دنده ذوزنقه ای یا بال اسکرو هدایت میشود.

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل..سیستم  بوسیله یک منبع دنده ذوزنقه ای یا بال اسکرو هدایت میشود.یک ورق آلومینیومی داراری انحنای ویژه که سمت نورد پوشش داده میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل.سیستم توسط تسمه داخلی هدایت میشود. موقعیت شفت عمود بر نورد هست

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل.سیستم توسط تسمه داخلی هدایت میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم چرخ دنده و میل دنده برای عملیات دینامیکی بالا

گایدهای خطی موتوری

این واحد شامل یک پروفیل آلومینیومی مستطیل شکل با 2 رولر گایدهای یکپارچه شده است. این نورد توسط یک تسمه درایو حرکت داده شده.در کنار درایو قرقره  بر روی شفت از دنده سیاره ای حمل شده است..یک ورق آلومینیومی داراری انحنای ویژه که سمت نورد پوشش داده میشود

گایدهای خطی موتوری

این واحد شامل یک پروفیل آلومینیومی مستطیل شکل با 2 رولر گایدهای یکپارچه شده است.این نورد توسط یک تسمه درایو حرکت داده شده..در کنار درایو قرقره  بر روی شفت از دنده سیاره  ای حمل شده است.یک ورق آلومینیومی داراری انحنای ویژه که سمت نورد پوشش داده میشود. محصور شده با روکش و قطعات استیل ضد زنگ

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های جفت داخل پروفیل..هر نورد با درایو جداگانه.قرقره هایی که تقسیم شده اند با یاتاقان های جدا گانه بطوریکه دو تسمه با حرکت موازی هرکدام با یک نورد متصل هستند

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت ریل توپی جمع شده داخل پروفیل که بوسیله موتور خطی هدایت میشود

گایدهای خطی موتوری

تابع مانند BDSM اما با پوشش گاید پروفیل

گایدهای خطی موتوری

غیر هدایت شونده .سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل.سیستم  بوسیله یک منبع دنده ذوزنقه ای یا بال اسکرو هدایت میشود.

گایدهای خطی موتوری

این واحد شامل یک پروفیل آلومینیومی مستطیل شکل با 2 رولر گایدهای یکپارچه شده است.این نورد با استفاده از اسپیندل چرخشی با مهره برجسته هدایت میشود.یک ورق آلومینیومی داراری انحنای ویژه که سمت نورد پوشش داده میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل. سیستم بوسیله تسمه داخلی هدایت میشود.

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل.این نورد بوسیله چرخ دنده و میل دنده با دقت بالا هدایت میشود. سیستم چرخ دنده و میل دنده برای کاربردهای سروو دینامیک بالا مناسب و برای حرکت های بالابر ایده آل است. چرخ دنده مجهز شده با بلبرینگ بدون تعمیر.

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل. سیستم بوسیله تسمه داخلی هدایت میشود. یک قرقره که بر روی شفت دنده ای سیاره ای حرکت داده میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل. سیستم بوسیله تسمه داخلی هدایت میشود. یک قرقره که بر روی شفت دنده ای سیاره ای حرکت داده میشود

گایدهای خطی موتوری

همان تابع به عنوان DSSZ اما با درایو ثابت زیر پروفیل

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت  ریل توپی جمع شده داخل پروفیل و با درایو ثابت زیر پروفیل. یک ورق آلومینیومی دارای انحنای ویژه که سمت نورد پوشش داده شده

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک جفت ریل توپی جمع شده داخل پروفیل.هر نورد با درایو جداگانه .رقره هایی که تقسیم شده اند با یاتاقان های جدا گانه بطوریکه دو تسمه با حرکت موازی هرکدام با یک نورد متصل هستند

گایدهای خطی موتوری

ساختار گاید شامل یک پروفیل مربعش شکل آلومینیومی با یک رویلر گاید جمع شده است. این نورد با استفاده از تسمه دندانه دار با چرخش داخلی حرکت داده میشود

گایدهای خطی موتوری

ساختار گاید شامل یک پروفیل مربعش شکل آلومینیومی با یک رویلر گاید جمع شده است. این نورد با استفاده از تسمه دندانه دار با چرخش داخلی حرکت داده میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید بیرون پروفیل. این سیستم بوسیله یک تسمه که داخل پروفایل گاید است هدایت میشود

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با رول گاید های داخل پروفیل . سیستم توسط یک تسمه که در داخل پروفیل گاید هست هدایت میشود. این واحد برای برنامه های تمیز کردن اتاق مناسب است {طبقه بندی اتاق تمیز ISO 14644-1، طبقه 6؛ VDI 2083، طبقه 4 فدرال ایالات متحده استاندارد 209E، طبقه 1.000}

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک ریل توپی جمع شده داخل پروفیل.سیستم  بوسیله یک منبع دنده ذوزنقه ای یا بال اسکرو هدایت میشود.

گایدهای خطی موتوری

سیستم مکانیکی با یک ریل توپی جمع شده داخل پروفیل. سیستم توسط تسمه تامینگی که داخل پروفیل گاید هست هدایت میشود

گایدهای خطی موتوری

گذشتن از کارهای سنگین بدون درایو (SLTR)  و چرخ دنده و میل دنده درایو (SLTZA).

گایدهای خطی موتوری

علم حرکت های موازی بر پایه اثر متقابل سه تسمه هدایت شده موقعیت محورهای سری lsz.بازوها clevis که از یک سبک وزن ساخته شده است بری پلاستیک فی کربن بسیار قوی یا آلومینیومی بصورت مستقیم به نورد محورها با استفاده از  اتصالات نصب شده است به لطف ابعاد خاص خود و با توجه به استفاده از تنها یک تسمه انحراف واحد. نوردها میتوانند حرکت کنند در طول نزدیک تمام طول آلومینیوم مربعی  در نتیجه رسیدن به یک درجه افزایش آزادی میله مکانیکی

گایدهای خطی موتوری

محور اسپیندل برای سیستم های بالا بر صندلی چرخدار بلند کردن پلت فرم ها و کاربرد های دیگر بالابری. واحد مکانیک خطی با دو گاید کشویی داخلی. این نورد حرکت داده میشود با استفاده از اسپیندل دنده چرخشی با یک واحد دنبال کننده اختصاصی. این روزنه ها داخل ساختار گاید توسط یک نوار پوشش پلاستیکی بسته شده است

گایدهای خطی موتوری

این سیستم موقعیت یابی است گاید با استفاده از بوش های توپی WGVZ یا بوش های کشویی WGVZ. این نورد  با استفاده از تسمه تایمینگ عمودی دوارحرکت داده میشود. این ساختار باز تنظیم میکند که هیچ آلودگی نمیتواند در قطعات داخلی جمع شود در صورت تمایل این  واحد نیز موجود است با دو نورد راست و چپ

FESTO
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
Rodless electric linear actuator (DGE)

سایز 8، 12، 18، 25، 40، 63 mm؛ دقت تکرار: 0.08 تا 0.1 mm؛ سرعت: 1 تا 10 m/s؛ 

Parker Hannifin GmbH
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
Rodless electric linear actuator (OSP-E series)

این سیستم های درایو خطی، از قابلیت اطمینان بالا، عملکرد عالی، کاربری آسان و طراحی بهینه برخوردار هستند و برای کاربردهای بسیار حساس نیز قابل استفاده می باشند.

VELMEX
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
Electrical actuator / linear / slide (3.4'' | BiSlide®)

سری bislide از شرکت Velmex، نوعی استیج و سخت افزار موقعیت یابی برای تسهیل ساخت سیستم سریع تک محور یا چندمحور، از طریق چفت کردن قطعات مدولار به یکدیگر، است. از این ابزار می توان در کاربردهای مختلف استفاده نمود.  

 

Yaskawa Europe
گایدهای خطی موتوری
گایدهای خطی موتوری
Electrical actuator / linear / slide (max. 6 m, max. 5 400 N | SGT)

این اکچویتور اسلاید خطی برقی، از کارایی بالایی برخوردار بوده و بسیار مقرون بصرفه می باشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0