منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای روتاری پنوماتیک

4 محصول صنعتی 3 شرکت
FESTO
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
Pneumatic actuator / rotational / pallet (DSM)

این ماژول چرخشی در سایزهای مختلف 6، 8، 10، 12، 16، 25، 32، 40، 63 میلی متر موجود است و دارای دامنه گشتاور از 0.15 تا 80Nm می باشد.

Parker Pneumatic Division Europe
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
Pneumatic cylinder / rotational / rack-and-pinion (90° - 360°, 140 - 250 psi | B671/F672, HP, PTR series)

این ابزارها نوعی اکچویتور پنوماتیکی چرخشی رک و پینیون هستند که دارای حرکت چرخشی استاندارد °90، °270، °360، °450 می باشند. این سیلندرها دارای خروجی گشتاور 39 تا 2280 پوند در اینچ هستند.

SMC PNEUMATIC
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
سیلندرهای روتاری پنوماتیک
Pneumatic cylinder / rotational / rack-and-pinion (MRQ)

این دستگاه چرخشی راست خطی (rectilinear rotation unit ) از یک سیلندر کوچک با یک اکچویتور روتاری بهره می گیرد و می تواند بالش های هوا را در دستگاه های حرکت خطی مختلف کنترل نماید.

سیلندرهای روتاری پنوماتیک
Pneumatic actuator / rotational / pallet (ø 10 - 40 mm | CRBU2 series)

این اکچویتور روتاری از نوع  free mount است به این معنا که موقعیت آغازی در آن براساس وضعیت نصب به آسانی قابل تغییر است. این سیلندر، سبک وزن بوده و زاویه آن قابل تنظیم است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0